Forskerne registrerte ialt 23 forskjellige sopp­arter og 38 forskjellige bakterier i de nære omgivelsene til renovasjons­arbeiderne. Ill.foto: Colourbox

Renovasjon utsettes for mange mikro­organismer

Søppel­kjørere utsettes for forhøyede konsen­trasjoner av sopp­sporer og bakterier i luften, viser ny dansk under­søkelse.

Publisert

Dette gjelder både når renovasjons­arbeiderne håndterer husholdnings­avfall, og når de sitter i fører­huset på søppelbilen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Opp mot 50 000 bakterier og nesten like mange sopp­sporer pr. kubikk­meter luft kan søppelkjørerne bli utsatt for, når de fjerner husholdsnings­avfall.

Det viser en undersøkelse som er utført av forskere ved Det Nationale Forsknings­center for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbeid med Kræftens Bekæmpelse.

Konsentrasjonen av mikro­organismer ble målt ved å samle inn luft i de ansatte innåndings­sone, og i tillegg i førerhuset og i omgivelsene.

Forskerne registrerte ialt 23 forskjellige sopp­arter og 38 forskjellige bakterier. Blant annet var det 11 forskjellige arter Penicillium-sopp, som er kjent for å kunne fremkalle astma hos personer som er følsomme for soppsporer.

Noen av bakterie­artene, på sin side, kan gi infeksjoner som lunge­betennelse og løs mage – hoved­sakelig hos personer som på forhånd har svekket helse.

De artene som fantes i høye konsentrasjoner i de personlige prøvene, ble også funnet i noe lavere konsentrasjoner i fører­huset på bilene. Det tyder på at arbeiderne selv transporterer bakterier og sopp­sporer inn i førerhuset.

Kilde: Skraldemænd udsættes for mange mikroorganismer, http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/2016/oktober/18_skraldemaend-udsaettes-for-mange-mikroorganismer

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS