Ill.foto: Colourbox

Ni råd mot muskel- og skjelett­smerter

Vil du satse sterkere på å forebygge belastnings­skader hos dine ansatte? Her er ni organisatoriske grep virksomheten kan gjøre.

Publisert

Listen er utarbeidet av det danske Arbejds­tilsynet, som sammen med partene i arbeidslivet har pekt på hvilke punkter som er viktigst for å forebygge muskel- og skjelettplager på et mer organisatorisk nivå:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

  • Etablér en forebyggings­kultur: Hvor god er virksomheten egentlig på å forebygge? Rett oppmerk­somheten på hvordan du trinn for trinn kan bevege deg fra å være reaktiv til å bli proaktiv.
  • Fokusér på verdiskapning: Det er ekstra viktig at ledelsen går i bresjen for å forebygge muskel- og skjelettplager. Det kan bidra til både å få ned syke­fraværet og øke produktiviteten.
  • Verdisett: Forebyggende arbeid bør integreres i virksom­hetens drifts­regler og verdisett. Men pene vyer gir neppe resultater: Det mellom­ledere måles på, får prioritering.
  • Kartlegg problemet: Trekk inn medarbeiderne i kartleggingen. Det skaper et felles utgangs­punkt for å forstå utfordringer og finne fram til felles løsninger. F.eks. ved at den ansatte peker selv ut arbeids­situasjoner hun/han finner belastende.
  • Organisering: God forebygging krever at du tilrette­legger arbeidet og sammen med den ansatte forsøker å redusere den fysiske belastningen. Husk at det kan være vesentlig forskjell på både fysisk form og tåleevne hos ulike ulike medarbeidere.
  • Flere strenger å spille på: Skal virksom­heten bli god på å forebygge, bør den skaffe seg kunnskap om ulike måter å forebygge på.
  • Redusér eksponeringen: En vesentlig del av forebyggings­arbeidet kan med fordel være å ta i bruk tekniske hjelpe­midler for å redusere den fysiske belastningen.
  • Medarbeiderens fysiske kapasitet: Tekniske målinger har vist at medarbeidere ofte ikke har tilstrekkelig styrke til å kunne unngå over­belastning ved visse oppgaver. Det kan forbedres gjennom fysisk trening, sunt kosthold og røykestopp.
  • Fokusér på kunnskap og holdninger: Selv om alle vet at trening har positive konsekvenser for fysisk og mental helse, ikke la manglende trening overskygge det faktum at hyppig og høy belastning i arbeidet over tid er skadelig.

Kilde: 11 bud til at bekæmpe smerter i muskler og skelet, http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/2016/oktober/10_11-bud-til-at-bekampe-smerter-i-muskler-og-led

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS