Alle de nordiske landene opplever et arbeidsmiljø med mye tidspress. Over 70 prosent av nordiske virksomheter opplever dette. I de aller fleste andre europeiske land (se høyden på kurven) opplever bare 40 prosent av virksomhetene det samme. Kilde: OSHA
Alle de nordiske landene opplever et arbeidsmiljø med mye tidspress. Over 70 prosent av nordiske virksomheter opplever dette. I de aller fleste andre europeiske land (se høyden på kurven) opplever bare 40 prosent av virksomhetene det samme. Kilde: OSHA

Mye tidspress blant norske arbeids­takere

Nesten tre av fire virksomheter betrakter tidspress som en risiko­faktor i hverdagen. Det plasserer oss nær Europa-toppen.

Publisert

Helt på topp (bunn) er vi nemlig ikke. I Sverige, Danmark og Finland er det enda verre stilt.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det viser statistikk fra det europeiske arbeids­miljø­organet OSHA, som har sammen­lignet HMS-spørsmål i ulike land.

Jobb under press

Virksomhetene ble spurt om de betrakter tidspress som en risiko­faktor i organisasjonen. Alle de fem nordiske landene plasserer seg svært mye dårligere enn resten av Europa. I de aller fleste land svarer 30-50 prosent av de spurte at tidspress er en risiko­faktor. I Norden er tallene 71-74 prosent.

Norge ligger imidlertid i nedre sjikt i Norden. I Norge svarer 71,1 prosent at de opplever tidspress som en risiko­faktor, 28,9 prosent svarer «nei».

Størst risiko blant de store

Og det er en del forskjell mellom store og små organisasjoner. Og litt overraskende slår det motsatt ut av hva vi kanskje skulle tro:

I Norge synes 13,8 prosent av virksomhetene at ansatte mangler innflytelse over arbeids­tempo og -prosesser. Vi er best i Norden, men midt på treet i Europa. Kilde: OSHA
I Norge synes 13,8 prosent av virksomhetene at ansatte mangler innflytelse over arbeids­tempo og -prosesser. Vi er best i Norden, men midt på treet i Europa. Kilde: OSHA

Hos de med 5-9 ansatte svarer 64,5 % at dette er en risiko, 10-49 ansatte 74,4 %, 50-249 ansatte 83,2 %, og over 250 ansatte 88,4 %. I de to største organisasjons­kategoriene kappes også Nederland, Estland, Tyskland og Hellas med Norden om å være verstinger.

I Norge opplever 22 prosent et dårlig samarbeid på jobben. Det er blant de verre landene i Europa. Kilde: OSHA
I Norge opplever 22 prosent et dårlig samarbeid på jobben. Det er blant de verre landene i Europa. Kilde: OSHA

Heller ikke gode på innflytelse

Norge kommer heller ikke spesielt godt ut på et spørsmål om arbeids­takerne mangler innflytelse over arbeids­tempoet eller arbeids­prosessene. 13,8 prosent opplever at de mangler slik innflytelse, det gjør oss rett nok best i Norden, men bare på linje med den europeiske middel­verdien. Se figur under.

22 prosent av oss opplever at dårlig kommunikasjon eller samarbeid er et problem på arbeids­plassen. Et flertall av landene er klart bedre enn Norge. Også svensker, dansker og finner er blant de dårlige gutta i klassen. Se figur under.

Kilde: Statistikk fra OSHA (på norsk): Esener-2, https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener/2014?locale=NO


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS