I europeisk sammen­heng har norsk arbeids­liv høye krav, ifølge Statens arbeids­miljø­institutt. (Illustrasjon etter Stami og Colourbox)

Ikke lave krav i norsk arbeidsliv

Det er en vanlig mis­forståelse at kravene i norsk arbeidsliv er lave. Det mener Statens arbeids­miljø­institutt.

Publisert

Inter­nasjonale under­søkelser viser tvert imot at både de emosjonelle og kvantitative kravene i norsk arbeidsliv i et europeisk perspektiv skiller seg ut som særlig høye, ifølge Stami.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Høye krav er en velkjent risiko­faktor i arbeids­miljø­sammenheng, såfremt de ikke balanseres av muligheter til å kunne påvirke arbeids­situasjonen. I Norge har vi tradi­sjonelt vært flinke til å ha en optimal balanse på dette området, noe som bidrar til produktivitet.

Med en av Europas høyeste yrkes­deltagelser, kvinne­andel og gjennoms­nittlig pensjons­alder er norsk arbeidsliv imidlertid ekstra sårbart under omstillings­prosesser, med mindre vi klarer å opprett­holde en god balanse mellom krav og kontroll, ifølge Stami.

Treparts­samarbeidet har ofte vært en garantist for en slik god balanse, og det er viktig at vi i tiden fremover ivaretar arbeids­miljø­perspektiver, og evnen til å skape ny kunnskap om slike forhold, gjennom omstillings­prosessene. Hvis ikke vil vi miste et stort konkurranse­fortrinn. Stami ser det som en viktig oppgave å kommunisere denne type kunnskap og råd, heter det i instituttets årsrapport for 2015.

Les mer om årsrapporten hos Stami, https://stami.no/arsrapport-2015

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS