Renholdere er én av yrkesgruppene som ble gransket gjennom studien. (Ill.foto: Colourbox)
Mye foroverbøyd arbeid kan gi ryggproblemer. (Ill.foto: Colourbox)

Godt arbeidsmiljø gir bedre rygg

Risikoen for ryggs­merter øker hvis de ansatte opplever manglende støtte og opp­muntring på arbeids­plassen.

Publisert

Denne artikkelen er skrevet av Jan Tveita, HMS-magasinet:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Renholdere, sjåfører og fabrikk­ansatte har mindre risiko for å få vondt i rygg og hofte hvis de har et godt forhold til kolleger og ledere, melder avisen.dk. Dette er konklusjonen i en ny dansk under­søkelse foretatt blant 457 ansatte i 15 forskjellige virksom­heter i renhold, industri og transport.

Det psykiske arbeids­miljøet viktigst

– Generelt spiller det psykiske arbeids­miljøet en vesentlig rolle for rygg­smerter, forklarer forskeren Tom Bendix til den danske nett­avisen.

– Psykologiske forhold betyr langt mer enn fysiske forhold når det dreier seg om rygg­smerter, mener han.

Gjelder også renholdere

At stemningen på en arbeids­plass kan påvirke smerte, ser vi også blant medlemmene i fagforeningen FOA, som blant annet organiserer renholdere i Danmark. Under­søkelsen viser at ansatte som syntes at de fikk dårlig støtte på jobben, hadde markant mer rygg­smerter ved mye forover­bøyd arbeid. På den annen side hadde ansatte som opplevde god støtte på jobben, ikke mer rygg­smerter ved samme type arbeid.

Kjenner ikke årsaken

– Vi vet likevel ikke hva årsaken er, men vi kan forestille oss at hvis du jobber med renhold og en kollega som du sam­arbeider godt med, har vondt i ryggen, så vil du støtte kollegaen din, sier professor Andreas Holtermann fra Det Nationale Forsknings­center for Arbejdsmiljø. Da gir du kollegaen din mulig­heter til å ta flere pauser og utføre varierte arbeids­oppgaver, noe som kan hjelpe mot rygg­smerter ved fysisk krevende arbeid.

Et godt arbeids­miljø kan også gjøre kollegaer mer oppmerk­somme på hverandres behov, slik at de i større grad støtter hverandre.

– På denne måten får de med vondt i ryggen kanskje bedre muligheter til å utføre de fysiske arbeids­oppgavene på en mer skånsom måte, forklarer Holtermann.

Frykt for smerte gjør vondt verre

– For mye oppmerk­somhet rundt det å unngå ryggs­merter kan imidlertid ha en negativ konsekvens, påpeker rygg­ekspert Tom Bendix.

– Er du overdrevent opptatt av ikke å få vondt i ryggen, oppstår det muskel­spenninger som bidrar vesentlig til smerte, sier han. Og i motsetning til hva man en gang trodde, så har fysisk belastning på jobben bare i liten grad betydning for rygg­smerter, under­streker han.

Ifølge Bendix kan vi aldri unngå rygg­smerter helt og holdent. Derimot handler det om å lære at smertene ikke er farlige.

Anerkjennelse er god støtte

Berit Jakobsen i fagforeningen FOA er ikke overrasket over sammen­hengen mellom støtte i arbeidet og rygg­problemer. Det ser hun blant annet hos sine egne medlemmer.

– Det er ingen tvil om at renholdere kan klare jobben bedre hvis de får god støtte fra kollegaer og ledelse. Men det gjør ikke at ryggsmertene forsvinner, sier hun.

Hun har også et forslag til hvordan man gir medarbeidere god støtte:

– Hvis du får aner­kjennelse for å gjøre en god jobb, opplever du det som god støtte. Renholdere vil gjerne etterlate et så godt stykke arbeid som overhodet mulig, men det er vanskelig, for de er presset på tid og ressurser, sier Jacobsen.

Kilde: Dårlig stemning på jobbet kan forværre rygsmerter (http://www.avisen.dk/daarlig-stemning-paa-arbejdet-forvaerrer-smerter-i-r_377745.aspx)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Undersøkelsen

er et samarbeid mellom Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Rapporten kan lastes ned via NFAs nettside:

Social støtte på jobbet har indflydelse på rygsmerter ved foroverbøjet arbejde, http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2016/social-stoette-paa-jobbet-har-indflydelse-paa-rygsmerter-ved-foroverboejet-arbejde

Powered by Labrador CMS