Jose Hernán Alfonso avlegger nå sin doktor­avhandling ved STAMI om hudproblemer hos arbeids­takere. (Foto: TEH))
Renhold er en de yrkes­gruppene som er mest utsatt for hud­sykommer.
Statens arbeids­miljø­institutt i Oslo.

Tar doktorgrad på hudsykdommer

Fredag 7. oktober forsvarer Jose Hernán Alfonso sin doktor­grad om arbeids­relaterte hud­sykommer, blant annet hos renholdere.

Publisert

Disputasen er offentlig og åpen for alle. Fredag 7/10-2016 kl. 10.00 er det en såkalt prøve­forelesning med tema «Occurrence of hand dermatitis, its consequences and relation to occupation in the Nordic countries», mens selve doktor­grads­diputasen starter kl. 12.00. Sted: Auditoriet på STAMI (Statens arbeids­miljø­institutt), Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Om doktor­grads­studiet

Huden har med sine to kvadrat­meter en stor kontakt­flate. Både kjemiske og fysiske påvirkninger i arbeids­miljøet kan gi arbeids­relaterte hudproblemer- og sykdom, for eksempler eksem og hudkreft.

Jose Hernán Alfonso har vist at hud­kontakt med vann, rengjørings­midler, olje, skjære­vesker, og tørr-luft på jobb er viktige risiko­faktorer for hudplager blant norske yrkes­aktive. Dette til tross for at det er stor under­rapportering av arbeids­relatert hud­sykdom i Norge.

Forskjell hos menn og kvinner

Videre har Alfonso og medarbeidere vist at de viktigste hudrelaterte risiko­faktorer for langtids­sykefravær er hudkontakt med rengjørings­midler og avfall blant menn, og hudkontakt med vann blant kvinner.

Funnene tyder på at man kan redusere både hud­problemer og langtids­sykefravær med fore­byggende tiltak som fjerner eller reduserer disse risiko­faktorene.

Renholdsnytt nr. 2/2016 side 24-26 brakte en artikkel om Jose Hernán Alfonso og kollegaenes arbeid, blant annet med tanke på hudsykommer og renholdere. Kjøp bladet her.

Lite forsket på før nå

På nasjonalt nivå har det vært lite forskning på arbeids­relaterte hud­sykdommer, og Alfonsos resultater danner grunnlag for fore­bygging og fremtidig forskning.

EU-kommisjonen har nylig hevdet at manglende fore­bygging av arbeids­relatert hud­sykdom er et samfunns­messig problem som må prioriteres.

Kilder:

Doktorgrad ved STAMI om arbeids­relaterte hudproblemer, https://stami.no/doktorgrad-ved-stami-om-arbeidsrelaterte-hudproblemer/

Disputas: Jose Hernán Alfonso - Occupational Dermatology and Epidemiology, http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2016/alfonso-jose-hernan.html

Les også: Statens arbeids­miljø­institutt har for tiden to forsknings­prosjekter av høy interesse for renholdere (renholdsnytt.no 28/4-2016). http://renholdsnytt.no/stami-forsker-p%C3%A5-renhold

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS