Ansatte ved Seksjon tekstil og renhold, Sykehuset Telemark HF. (Foto: Jørn Ertsaas - Sykehuset Telemark)

Arbeids­miljø­pris til sykehus­renholdere

Flere års innsats ga langt bedre arbeids­miljø for Seksjon tekstil og renhold. Nå er den tildelt Sykehuset Telemarks arbeids­miljø­pris for 2015

Publisert

Artikkelen er skrevet av Jørn Ertsaas - Sykehuset telemark:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det var fullt i pause­rommet til renholderne i Skien fredag 11. mars. Da fikk seksjons­leder Anita Simonsen og de ansatte i tekstil og renhold blomster, lovord og en velfortjent sjekk på 25 000 kroner. Det skjedde under utdelingen av Sykehuset Telemarks arbeids­miljø­pris for 2015.

Klinikksjef Henrik Høyvik steppet inn da direktør Bess Frøyshov brått måtte melde avbud:

– Det er ekstra stas at en yrkesgruppe som ofte kan bli litt oversett, får denne prisen. Renholderne er en viktig del av kjeden som skal til for å få et sykehus til å fungere, under­streket MSK-sjefen.

Hovedverne­ombud Marie Landsnes, var også glad for å kunne tildele de ansatte en pris de hadde fått i skarp konkurranse med 12 andre sterke pris­kandidater.

Dere lager godt miljø for oss andre

– Den innsatsen dere gjør er med på å lage godt arbeidsmiljø for oss andre. I dag er det mye fokus på pasient­sikkerhet og her gir dere et viktig bidrag fordi godt renhold og tekstil­håndtering kan redusere smitte, sa Landsnes.

Hun oppfordret de ansatte til å passe på sin egen helse for å klare seg i et yrke som er såpass fysisk krevende.

– Dere får prisen fordi dere er en seksjon som det siste året har fått betydelig bedre skår på medarbeider­under­søkelsen. Her ligger dere høyere enn gjennoms­nittet for Sykehuset Telemark og blant de 15 prosent beste i hele Helse Sør Øst på flere områder, påpekte Landsnes.

Hun var imponert over hvordan lederen og de ansatte sammen har klart å utvikle et så godt arbeids­miljø på en så krevende arbeids­plass som tekstil og renhold, kan være.

Gode resultater i fjor etter års innsats

Seksjonsleder Anita Simonsen synes det var fint å få en pris som hun tolker som at de må ha gjort noe riktig de siste årene:

– Vi har jobbet i flere år for å få et bedre arbeidsmiljø. I 2014 fikk vi et midt-på-treet resultater og i fjor ble resultatene i medarbeider­undersøkelsen veldig mye bedre. Nå må vi fortsette arbeidet for å utvikle det gode arbeids­miljøet vi etter hvert har fått til. Jeg håper jo at dette betyr at jeg har gjort noe riktig som leder. Men uten bidraget fra medarbeiderne mine, hadde vi aldri fått en sånn pris. Vi har satset mye på kompetanse og på å gi medarbeiderne større ansvar i tillegg til at vi forsøker å gjøre noen hyggelige ting sammen, som for eksempel kake og litt kos i fredagslunsjen. I tillegg har jeg tro på at det er viktig å reagere raskt når det f.eks. oppstår misnøye, sier Anita Simonsen.

Vi har jobba for bedre arbeidsmiljø

– Dette var moro, men vi har virkelig jobba for å få til et bedre arbeids­miljø. Nå samarbeider vi mer og jeg opplever at ting har blitt veldig mye bedre på jobb i det siste, sier en av de pris­belønte renholderne, Linn Therese Fjelldalen.

Nå kan de bruke 25 000 kroner på å gjøre et godt arbeidsmiljø enda bedre …

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS