Utendørsarbeid kan være sunt for velværet, men kan føre med seg utfordringer som arbeidsgiver må ta stilling til. (Ill.foto: Colourbox)

Når du jobber utendørs

Den som jobber utendørs, utsettes ikke bare for varme eller kulde. Alt fra fall­sikring og solas UV-stråler til mygg og flått utgjør en arbeids­miljø­risiko.

Publisert

Samtidig kan utendørs­arbeid også være bra for det psykiske velværet, melder den svenske Arbets­miljö­upplysningen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Et generelt arbeids­miljø­råd for alle bransjer, er at risikoen for belastnings­skader øker når musklene blir kalde. Muskel­funksjonen blir også dårligere - både kraft og presisjon. Og særlig er det vanskelig å jobbe med kalde fingre.

Også ved høy temperatur påvirkes arbeids­evnen. Arbeids­takten går ned, og både oppmerk­somhet og vurderings­evne reduseres. Det øker risikoen for ulykker. Også humøret påvirkes, som ved andre typer stress.

Sol og varme

En annen risiko ved utendørs­arbeid er solas ultra­fiolette stråler, som blant annet kan gi grå stær og hudkreft.

Men hvis du beskytter deg med sol­briller, luftige, hel­dekkende klær, og et hode­plagg, har dags­lyset en positiv effekt på blant annet døgn­rytme og produksjonen av vitamin D.

På sommeren bør sol­avskjerming benyttes for å dempe varme og UV-stråling.

Annen risiko utendørs

Utendørs skal arbeids­plassen, så langt det er mulig, være utformet slik at arbeideren beskyttes mot vær og vind. Arbeids­giver skal også bringe til veie passende verne­utstyr.

På vinteren er det mørkt store deler av døgnet både i nord og i sør. Det alene kan gi sine utfordringer, samtidig som vær og glatt føre kan kreve andre forholds­regler. Mye kan være selvsagt for den som er født med ski på beina, men som arbeids­giver har du uansett en plikt til å vurdere risiko – og dokumentere at du har gjort det – og ikke bare overlate ting til sunn fornuft hos den ansatte.

Et annet aspekt er støv og eksos i byene – er det mulig å jobbe til tider av døgnet der belastningen er lavere?

Ved renhold av vinduer og fasader er det ikke alltid til­strekkelig å bruke teleskop­stang fra bakken. Da kan lift være den tryggeste og minst kompliserte løsningen. Hvis fallsikrings­utstyr brukes, er det viktig at dette festes i forankrings­punkter som er utformet for å tåle de store belastningene som oppstår ved et fall.

Ansvar for arbeidsmiljøet

Det er arbeids­giver som har hoved­ansvaret for arbeids­miljøet. Arbeidstakere plikter å hjelpe til, følge de sikkerhets­forskrifter som finnes og varsle om de oppdager feil.

Arbeids­giver skal også ha et systematisk arbeids­miljø­arbeid, det vil si at de jevnlig skal under­søke arbeids­miljøet for å se hvilken risiko som finnes. Deretter må risikoen fore­bygges.

Kilde: Jobba utomhus, http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Jobba-utomhus/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS