Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Fem triks som forbedrer team­arbeidet

God kommunikasjon og forståelse for hvordan oppgavene henger sammen, er avgjørende for om et virtuelt team kan fungere godt og skape resultater.

Publisert

Jobber du i et team og skriver en e-post, har du kanskje for vane å sende kopi (Cc:) til alle dine kolleger, for å være på den sikre side. Det er sjelden noen god idé.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dominique Kost har i en doktor­avhandling ved Handelshøyskolen BI sett på hvordan vi bruker hverandres kunnskap i et team, hvordan vi deler oppgavene mellom oss, og hvordan man finner ut hvem man skal dele hvilken type informasjon med.

Hennes forskning viser blant annet at team der de ansatte har oppgaver som er relativt uavhengige av hverandre, bør begrense hvor mye informasjon som sendes til alle i teamet.

Det er motsatt hvis de ansatte har oppgaver der de er avhengige av hverandre. Her vil mer omfattende kommunikasjon gjøre teamet bedre i stand til å løse sine oppgaver.

Fem gode råd fra Kost:

  1. Skaff deg en oversikt over rollene til de enkelte team­medlemmer og hvordan oppgavene de skal løse, henger sammen. Dette er ekstra viktig hvis de ikke har arbeidet sammen tidligere.
  2. Teamlederen har et spesielt ansvar for å minne team­medlemmene på hvordan oppgavene henger sammen.
  3. Etablér rutiner for kommunikasjon i teamet. Det hjelper team­medlemmene til å forstå hvordan roller og oppgaver henger sammen.
  4. Pass på slik at det ikke utvikler seg under­grupper i teamet. Det kan gjøre at det utvikler seg en forskjellig forståelse av oppgavene.
  5. Finn den riktige balansen mellom å informere alle i teamet og enkelt­medlemmer i teamet. Tenk gjennom hvem som er avhengig av en bestemt type informasjon akkurat nå. Det krever igjen at enkelt­medlemmene har en god forståelse av hvordan roller og oppgaver henger sammen, og er oppmerksomme på hvordan dette endrer seg over tid.

Kilde: 5 gode råd til at forbedre teamsamarbejdet, http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/2016/marts/07_5-gode-raad-til-at-forbedre-teamsamarbejdet

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Doktorgrads­avhandlingen:

Dominique Kost. Understanding Transactive Memory Systems in Virtual Teams: The role of integration and differentiation, task dependencies and routines. Handelshøyskolen BI.

Powered by Labrador CMS