Arbeidsrett er komplisert materie. (Ill.foto etter Colourbox og Infotjenester)
Arbeidsrett er komplisert materie. (Ill.foto etter Colourbox og Infotjenester)

Ledere stryker i arbeidsrett

Norske ledere svarte feil på over halv­parten av spørsmålene i en ny under­søkelse om arbeids­miljø­loven. Klarer du deg bedre?

Publisert

Arbeidsrett er et komplisert område, og konsekvensene av å gjøre feil kan bli store.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I en ny under­søkelse Norstat har gjort for kurs- og kompetanse­leverandøren Infotjenester, har norske ledere blitt testet i arbeids­rettslige spørsmål. 600 ledere i bedrifter av ulik størrelse har vurdert om 15 påstander er riktige eller gale.

På Infotjenesters nettside kan du nå du teste deg selv i de samme oppgavene (se link nederst).

Ikke overraskende

Oppgavene er laget av Infotjenesters juridiske rådgiver Hans Gjermund Gauslaa. Han er ikke overrasket over at mange går seg vill i arbeids­rettslige problem­stillinger.

- På en normal dag kan det være mer enn hundre abonnenter som henvender seg til vår fagsupport med arbeids­rettslige spørsmål. Fra disse samtalene vet vi at det er mange som er usikre på hvilke regler som gjelder, og at mange trenger en bekreftelse fra våre jurister. Konsekvensene av å sjanse på at man har rett kan bli store, sier Gauslaa.

Forskjell på lov og avtaler

Det som kan gjøre arbeidsretts­området ekstra komplisert, er at det er mange avtaler som gir arbeidstaker andre rettigheter enn det som følger av lovverket.

- Mange tror en arbeids­takers rettighet er lovfestet, når den i realiteten inngår i en avtale mellom arbeids­giver og arbeids­taker. Slike rettigheter og plikter i arbeids­forholdet kan både være regulert gjennom tariff­avtaler og individuelle avtaler med arbeids­takerne, sier Gauslaa.

Test deg selv hos Infotjenester: http://www.infotjenester.no/kompetanse/personal/2016/08/ledere-stryker-i-arbeidsrett/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS