Målet er å sette kriminelle ute av stand til å fortsette sin virksomhet i arbeids­livet. (Ill.foto av arbeid og svarte penger: Colourbox og Trond Erik Hillestad)

Går sammen i Trondheim mot useriøst

Seks offentlige etater har etablert et sam­lokalisert senter i Trondheim. Herfra skal de sammen bekjempe arbeids­markeds­krimi­nalitet i regionen.

Publisert

Et nytt samlokalisert senter for Arbeids­tilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten, Tolletaten og kemneren i Trondheim ble åpnet av statsråd Anniken Hauglie 2. mai 2016.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Samlokalisering er ett av flere virke­midler for å følge opp regjeringens strategi mot arbeidslivs­kriminalitet i Trøndelag.

I senteret skal etatene jobbe koordinert for å bekjempe arbeidslivs­kriminalitet i regionen. I fjor signerte etatene en «Felles plan for styrket innsats mot arbeidslivs­kriminalitet». Det innebar starten på et styrket operativt samarbeid. Nå forsetter det gode samarbeidet i en sam­lokalisering. Dermed går dette inn en ny fase, og som etatene har stor tro på, vil bidra til ytterligere styrking av innsatsen mot arbeidslivs­kriminalitet.

– Vi ser de positive resultatene fra sam­lokaliserte kontorer andre steder i landet og er glade for at vi nå får styrket det tverr­etatlige samarbeidet i Trondheim ytterligere, sier region­direktør Stig Magnar Løvås i Arbeids­tilsynet.

– Og selv om senteret åpner i Trondheim og arbeids­markedet i Trondheim og omegn er hoved­prioritet, vil også saker fra resten av Trøndelag være aktuelt å følge opp, sier Løvås.

Hensikten med samarbeidet er å koordinere innsatsen slik at etatene sammen kan utnytte sine ressurser og virke­midler på en bedre måte. Målet er å redusere handlings­rommet til de kriminelle og sette de ute av stand til å fortsette sin virksomhet i arbeidslivet.

Etatenes kompaniskap om analyse og etterretning vil være en viktig suksess­faktor i samarbeidet. Resultater fra dette arbeidet vil bidra med nødvendig og viktig informasjon for prioritering og arbeid med saker, både på operativt, taktisk og strategisk nivå.

– Vi som arbeider med arbeidslivs­kriminalitet skal utvikle oss sammen, bli mer slagkraftige og effektive, men også unngå dobbelt­arbeid, under­streker region­direktør Stig Magnar Løvås i Arbeids­tilsynet.

Fra før finnes det tilsvarende samlokaliserte senter i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Kilde: Sammen mot arbeidslivskriminalitet i Trøndelag, http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=256646

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS