Faksimile fra Arbeids­tilsynets års­rapport for 2015

Lyspunkter for renholds­bransjen

Flere indikatorer peker i positiv retning, selv om Arbeids­tilsynets års­rapport for 2015 indikerer at kampen for seriøs drift vil være et langt lerret å bleke.

Publisert

Arbeids­tilsynet satset i fjor 525 ukeverk på renholds­bransjen og gjennom­førte 944 tilsyn. Av disse var 786 tilsyn meldt på forhånd, mens 158 var umeldt. De forhånds­meldte tilsynene førte til nesten like mange reaksjoner. Den såkalte reaksjons­prosenten var på 65 % for meldte tilsyn og 70 % for umeldte tilsyn. 40 % av renholds­virksomhetene har ikke gjennomført risiko­vurdering eller den har vært mangel­full, skriver Arbeidstilsynet i sin årsrapport for 2015.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I 2014 ble det til sammen­likning gitt reaksjon til 74 prosent av de (godkjente) renholds­bedriftene som hadde fått tilsyn.

Tallene er litt bedre enn for en annen bransje som også syssel­setter mange renholdere, nemlig over­natting og servering. Her ble det gjennomført ialt 2138 tilsyn, hvorav 595 forhånds­meldte og 1401 umeldte. Reaksjons­prosenten var henholdsvis 82 % og 78 %. 52% hadde mangel­full risiko­vurdering.

Arbeidstilsynets skriver blant annet følgende i årsrapporten:

«2015 har vært et innholdsrikt år for Arbeids­tilsynet. Vi har over tid dreid innsatsen i retning mot sosial dumping og arbeidslivs­kriminalitet, og vi har parallelt arbeidet med et stort og omfattende kvalitets­arbeid.»

«I renholds­næringen har vi erfart at hele 96 prosent av de vi hadde vært på tilsyn hos hadde inngått avtale med en godkjent bedrifts­helse­tjeneste. Nærmere 90 prosent kunne også dokumentere krav om utbetaling av allmenngjort lønn i henhold til gjeldende tariff og 95 prosent av virksom­hetene hadde kunnskap om at det er forbudt å kjøpe renholds­tjenester fra en renholds­virksomhet som ikke er godkjent. Dette har bidratt til at virksom­heter uten godkjenning, har søkt om godkjenning, og at markedet for de useriøse aktørene i bransjen er blitt redusert.»

«Disse positive resultatene viser at godkjennings­enheten fungerer etter intensjonen og at enheten har blitt et godt virke­middel for næringen.»

Kilde: Arbeidstilsynets årsrapport for 2015, http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=256561

Se også omtale av fjorårets rapport, http://renholdsnytt.no/aktivt-arbeidstilsyn-i-2014

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS