Ulike Kärcher rengjørings­midler sertifisert med EU-blomsten. Foto: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Kärcher bilvaskemaskin. Foto: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Miljø­vennlig bilvaske­kjemi for nordiske forhold

Kärcher har nå sertifisert fem produkter for profesjonell bilvask i henhold til kravene fra miljø­merket Svanen.

Publisert

Produktene som i 2015 ble svane­merket er Auto­shampo, Bil­shampo med glans, Forvask bil + (avfettings­middel), Høytrykks­vask, og Vindus­spyler­væske­konsentrat. Foruten vindus­spyler­væsken kan disse produktene benyttes i både bilvaske­maskiner og selvvask, samt påføres manuelt ved rengjøring med høytrykks­vasker.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Svanemerket har strenge helse- og miljøkrav til alle kjemikalier som inngår i produktene som sertifiseres, og forbyr kreft­fremkallende stoffer, stoffer som kan endre kroppens celler eller skade forplantnings­evnen, alle typer nano­partikler, giftige og tungt nedbryt­bare stoffer m.m.

Ifølge en pressemelding fra Kärcher omfatter de svane­merkede bil- og båtpleie­midlene bl.a. avfettings­midler, shampo, spyler­væsker, voks og polerings­midler. De har like god eller bedre funksjon enn konkurrerende produkter, men inneholder stoffer som har minimal påvirkning på helse og miljø. Brukerne skal også informeres om beste måte å vaske bilen eller båten på, f.eks. gjennom dosering eller valg av vaskeplass. I tillegg er det krav til emballasjen.

Alle virksomheter som benytter potensielt helse- og miljø­farlige kjemikalier har substitusjons­plikt, som inne­bærer at de er pålagt å vurdere mulighet for å bytte til mindre skadelige kjemikalier. Velges svanemerkede produkter, er substitusjons­plikten oppfylt.

Kärcher er et internasjonalt konsern. Ifølge selskapets pressemelding er all deres kjemi, både for profesjonell og privat rengjøring, sertifisert i henhold til EU Ecolabel, også kjent som EU-blomsten. Denne merke­ordningen er en del av EØS-avtalen, og forvaltes også av Stiftelsen Miljømerking på oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderings­departementet. EU Ecolabel fungerer på samme måte som Svanemerket, men Kärcher har allikevel valgt å gjennomføre Svanemerkets sertifiserings­prosess for fem bilvaskeprodukter. Selskapet skriver at det ønsker å sette enda større fokus på helse, miljø og bære­kraftighet i sin drift.

Bilvask er en betydelig kilde til utslipp av skadelige miljøgifter. I Norge er det 2,5 millioner personbiler, og nordmenn bruker 10 000 000 kubikk­meter vann i året ved vask av bil. Opptil 100 000 tonn med kjemikalier som inneholder bl.a. sink, kadmium og kobber renner ut i norske vassdrag sammen med smusset som vaskes av bilen, og finner veien inn i nærings­kjeden gjennom f.eks. fisken vi spiser og gjødselen i matproduksjon. Dette er giftige stoffer, og derfor er egen­skaper som biologisk nedbrytbarhet, bio­akkumulerbarhet og giftighet overfor vann­levende organismer viktige miljø­parametere for alle innholds­stoffer i rengjørings­midler.

Kilde, presssemeldingen: Kärcher leverer miljøvennlig bilvaskekjemi for nordiske forhold (http://www.mynewsdesk.com/no/kaercher-as/pressreleases/kaercher-leverer-miljoevennlig-bilvaskekjemi-for-nordiske-forhold-1352088)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS