Ellen Nygard er kontakt­person for utdanningen, mens Åse Lindal er ekspert i tekstil­forvaltning og vil stå for mye av under­visningen.
Fra HiOAs egen omtale av tekstil­forvaltning og vaskeri­økonomi. Mer info på nettsiden deres. Foto: Åse Lindal
Fra HiOAs egen omtale av tekstil­forvaltning og vaskeri­økonomi. Mer info på nettsiden deres.

Endelig et studie­tilbud for vaskeri­ansatte

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr videre­utdanning for vaskeri­ansatte til høsten. Påmeldings­frist 13. mai.

Publisert

– Nå får vaskeri­ansatte endelig et studie­tilbud. Dette er etter­spurt og etter­lengtet, sier Åse Lindal til Fagbladet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Lindal er hus­økonom og ekspert i tekstil­forvaltning, og skal være time­lærer når utdanningen starter til høsten.

Hun har tegnet flere titalls vaskerier, gjort analyser og utregninger på tøy og maskiner, fyllings­grader og kjemibruk. Og ikke minst har hun samlet en stor mengde kunnskap innenfor et fag der oppdaterte lærebøker ikke finnes.

TEVO-studiet

HiOA forsøkte i januar 2016 å starte Tekstil­forvaltning og vaskeri­økonomi (TEVO). Det ble litt for få søkere den gang og HiOA tilbyr derfor denne videre­utdanningen allerede igjen kommende høst­semester.

– Vi er avhengig av 25 kvalifiserte søkere for å kunne arrangere videre­utdanningen. Vi har stor tro på å kunne klare det denne gang, siden vi har forsøkt å markeds­føre dette videre­utdannings­tilbudet enda bredere enn i fjor, sier Ellen Nygard ved HiOA til Renholdsnytt.

Videre­utdanningen retter seg i første rekke mot ledere i vaskerier og vaskeri­operatører med leder­ansvar. I tillegg vil andre med ansvar- og arbeids­oppgaver innenfor tekstil­service kunne ha god nytte av utdanningen.

Søknad om opptak kan gjøres fram til 13. mai, se http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Tekstilforvaltning-og-vaskerioekonomi

Arbeids- og under­visnings­form

Ifølge HiOA vektlegges det arbeids- og undervisnings­former som fremmer integrering av teoretisk og praktisk kunnskap. Forelesninger, studie­besøk, drøfting av cases, gruppe­arbeid, seminar og skriftlige oppgaver er arbeids- og undervisnings­former som anvendes i videre­utdanningen.

TEVO er i stor grad basert på en prosess- og problem­basert undervisning med vekt på student­aktive læreformer og oppfølging og veiledning av faglærere. Det forventes forberedelse og eget arbeid under og mellom samlingene.

Videre­utdanningen er samlings­basert og første samling er 31. august - 2. september. Deretter blir det fire tredagers samlinger hver tredje uke fram til slutten av november.

Innhold og oppbygning

Temaene for de fem samlingene er

  • Tekstillære og -forvaltning: 3 studiepoeng
  • Hygiene, smittevern og sikker drift av vaskeri: 3 studiepoeng
  • Vaskeriprosjektering: 3 studiepoeng
  • Maskinlære og vaskeriøkonomi: 3 studiepoeng
  • Personalledelse og HMS: 3 studiepoeng

Samlet gir emnet TEVO6000 Tekstilforvaltning og vaskeriøkonomi 15 studiepoeng ved bestått eksamen.

Kilder:

Omtale hos HiOA: Tekstilforvaltning og vaskeriøkonomi, http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Tekstilforvaltning-og-vaskerioekonomi

Artikkel i Fagbladet: Endelig får vaskeriansatte et studietilbud, http://www.fagbladet.no/seksjon-samferdsel-og-teknisk/endelig-far-vaskeriansatte-et-studietilbud-6.91.347191.cdbaa634f4

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Økonomisk støtte

Er du organisert i Fagforbundet, kan du søke om støtte til kurs­kostnad, bøker, kost, losji og reise gjennom Fagforbundets opplærings- og utviklings­fond. Les mer: http://www.fagbladet.no/seksjon-samferdsel-og-teknisk/endelig-far-vaskeriansatte-et-studietilbud-6.91.347191.cdbaa634f4

Er du husøkonom eller medlem i Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR), kan du søke støtte fra Signe Sennaruds fond. http://www.nfsr.no/#!signe-sennaruds-fond/c1g87

Opptakskrav

Opptakskrav til TEVO er generell studie­kompetanse eller real­kompetanse, og blant de kvalifiserte søkerne vil tildeling av studieplass skje etter førstemann til mølla-prinsippet.

Studieavgift

Studiested er på Kjeller nord for Oslo.
Semesteravgift: Pris kr 590
Studieavgift: Pris kr 20 000

Powered by Labrador CMS