Gulvfakta.no er en ny samle­portal for grunn­leggende informasjon om gulv, utviklet av Forum for Gulvbransjen. Ill.: gulvfakta.no

Lanserer gulvbibel

Sentrale aktører i gulv­bransjen har gått sammen for å lansere en egen «gulvbibel». Samtidig for­plikter de seg også til egne etiske regler.

Publisert

Pressemelding skrevet av Mari Andersen Rosenberg, Informasjons­kontoret for farge og interiør, ifi.no:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Aktører fra gulv­bransjen var i forrige uke, torsdag 7. april, samlet til årsmøte i Forum for Gulv­bransjen (FFG) på Soria Moria i Oslo. Der ble resultatet av flere års arbeid for et felles forum presentert. Nå lanseres Gulvfakta.no, en «bibel» for alle som jobber med gulv, enten i utførende, beskrivende eller selgende ledd.

Profesjonaliserer bransjen

Gulvfakta.no har nyttige tips om renhold av gulv.
Ill.: gulvfakta.no, drevet av ifi.no

FFG består av gulvteknisk fag­personell, som sammen har arbeidet for å få i land et felles forum for gulv­bransjen. Det hele startet med et ønske om økt profesjonalisering.

– Visjonen er å samle og utvikle gulv­bransjen. Gulvfakta.no er et skritt i riktig retning, sier Per Olaf Øxseth, adm.dir. i Tarkett. Foto: Jørn Wad

– Vi hadde et ønske om å profesjonalisere bransjen, særlig på prosjekt­siden, sier Per Olaf Øxseth, admini­strerende direktør i Tarkett.

Sammen med Tore Pedersen i Gerflor og Morten Århus i Forbo var han en av initiativ­tagerne som fikk i gang FFG.

– Visjonen er å samle og utvikle gulv­bransjen. I tillegg til å etablere Gulvfakta.no, som er en felles informasjons­portal for bransjen, har vi med FFG fått et forum der vi kan utveksle erfaringer og møte konkur­renter på en ny måte, forteller Øxseth. Han tror at et bedre miljø mellom de ulike aktørene vil profesjona­lisere gulv­bransjen ytterligere.

«Bibel» med felles informasjon

Den nye «gulvbibelen», Gulvfakta.no, er en samle­portal for infor­masjon om gulv. Innholdet utarbeides av FFG sine egne faggrupper for halvharde, myke og harde gulv, samt en fag­gruppe for lim, sparkel og mørtel. Det er en levende side, der det vil bli lagt ut ny infor­masjon jevnlig.

– Vi så at det var behov for å samle all grunn­leggende informasjon om gulv på en nøytral plattform. Gulvfakta.no skal være helt leverandør­uavhengig, og her publiseres informasjon vi alle kan enes om, forklarer Øxseth.

Han mener det er et stort behov for et felles oppslagsverk.

– Vi må gjøre informasjonen lett tilgjengelig for dem som trenger det. Hvis hånd­verkere, arkitekter eller selgere trenger grunn­leggende informasjon om gulv, kan de fort bli usikre og forvirret hvis de møter ulike instrukser hos de ulike leverandørene. Da tilbyr vi en samle­portal med den viktigste infor­masjonen, som mange leverandører er enige om, sier Øxseth.

Etiske regler

Et annet viktig steg i profesjona­liseringen av gulv­bransjen, var for FFG å få i stand et sett med etiske regler, som alle medlemmer må skrive under på.

– Bransjen har noen ganger blitt oppfattet som litt røff og cowboy-aktig utad, spesielt på prosjektsiden. Vi ønsker ikke å ha det slik. Derfor har vi vært veldig opptatte av å få på plass noen grunn­leggende etiske regler, som er felles for alle medlemmene i FFG, sier Øxseth.

De etiske reglene går særlig på forholdet mellom konkurrentene og forholdet til bransjen for øvrig.

– Reglene setter blant annet føringer for hvordan medlemmene ikke skal sam­arbeide med aktører som driver useriøst, som for eksempel de som driver med svart arbeid. Her ønsker vi å ta helt klare stand­punkt. I tillegg handler det mye om hvordan man skal behandle sine konkurrenter med respekt, forteller han.

I tett samarbeid

Kristian Owren, adm.dir. i IFI, mener Forum for Gulv­bransjen og tilsvarende forum er svært gode hørings­instanser. Foto: Jan Lillehamre/ifi.no

Mange aktører har vært involvert i etableringen av FFG og utviklingen av Gulvfakta.no.

– Det er viktig med en nøytral aktør som pådriver. Vi har jobbet tett sammen med IFI, for å drive arbeidet fram, sier Øxseth.

IFI – Informasjons­kontoret for farge og interiør – står for den praktiske driften av FFG og Gulvfakta.no. Kristian Owren, admini­strerende direktør i IFI, mener samarbeidet er svært matnyttig.

– Gulvbransjen er en av tre bransjer som er representert hos IFI. Vi arbeider med over­flatene, hvor gulv står for en betydelig del av vår medlems­masse. Vi har også andre forum, som Forum for tapet, Forum for maling og Trendforum. Alle disse arbeider strukturert og består av repre­sentanter for bransjen. Forumene danner grunnlag for IFIs aktiviteter, og er en god hørings­instans. I tillegg arbeides det systematisk med innhold som blant annet brukes i kunnskaps­databaser, slik som Gulvfakta.no. Vi er også i ferd med å etablere tilsvarende nettsteder for tapet og maling, sier Owren.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS