MI hindrer bakterie­vekst. Det brukes blant annet i rengjørings­midler og i ansikts­maling for barn. Ill.foto: Colourbox

Forbyr sterkt allergi­fremkallende stoff i leker

Stoffet metyl­iso­thi­azolinon, som også brukes i noen rengjørings­midler, forbys nå i leker.

Publisert

Metyl­iso­thi­azolinon (MI, eller methyl­iso­thi­azolinone på engelsk) er et konserverings­middel som brukes i vann­baserte forbruker­produkter for å hindre bakterie­vekst.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

MI fører til kløe, utslett og blemmer. Stoffet blir nå forbudt i leker i EU, mye takket være Miljø­direktoratets bidrag.

Stoffet tilsettes blant annet i kosmetikk, hobby­produkter, rengjørings­midler, maling og leketøy. Bruken er utstrakt, til tross for at det finnes gode og mindre skadelige alternativer, melder Miljø­direktoratet.

– MI er sterkt allergi­fremkallende og kan gi utslett, kløe, hevelser, blemmer og skorper i huden. De siste årene har stadig flere blitt rammet av MI-allergi. Er man først allergisk, varer det livet ut og man vil få kraftige reaksjoner av selv små mengder. Det er veldig positivt at stoffet nå forbys i EU, sier Ellen Hambro, direktør for Miljø­direktoratet.

Brukes i leketøy

På leketøys­markedet er det funnet MI og relaterte stoffer i maling, finger­maling, såpe­bobler og i hobby­produkter, som for eksempel lim. MI brukes også i ansikts­maling, slime og modelleire / plastilina.

Nå har EU vedtatt et forbud mot stoffet i leker til barn under tre år.

– Miljødirektoratet deltok i arbeids­gruppen som foreslo forbudet, vi innhentet bakgrunns­informasjon og utarbeidet detaljene for EU-kommisjonen, forteller Hambro.

Forbudet ble tatt inn i den norske leketøy­forskriften i februar, og vil bli gjeldende fra 24. november 2017. Forbudet gjelder både MI alene og i kombinasjon med andre lignende stoffer.

Kilde: Forbyr sterkt allergifremkallende stoff i leker (http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/April/Forbyr-sterkt-allergifremkallende-stoff-i-leker)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Metylisotiazolinon (MI eller MIT) kan gi kraftige allergiske reaksjoner, og de siste årene er det rapportert om stadig flere som har utviklet allergi mot stoffet. 

EU har foreslått at MI skal reguleres i solkrem og annen kosmetikk. Reguleringen vil bli todelt:
1) I produkter som ikke vaskes av (såkalt "leave-on") som for eksempel solkremer, vil det bli forbudt å bruke MI.
2) I produkter som vaskes av og ikke blir værende på huden (såkalt "rinse-off"), som for eksempel hårsjampo, vil den tillatte maksimale konsentrasjonen av MI bli redusert fra 0,01 prosent til 0,0015 prosent.

Les mer om MI på Erdetfarlig: http://www.erdetfarlig.no/info/Diverse-artikler/andre-farlige-stoffer--alfabetisk-/#isotiazolinon

Les mer om MI hos Mattilsynet: http://www.mattilsynet.no/kosmetikk/stoffer_i_kosmetikk/methylisothiazolinone_mi_i_kosmetikk.19437

Powered by Labrador CMS