Doktorgrad om Ringer i Vannet

Ved HiOA arbeider Siri Yde Aksnes med en doktor­grad om NHO Services "Ringer i Vannet".

Publisert

Aksnes deltar i det europeiske forsknings­prosjektet Pathways, som sammen­ligner inkluderings­strategier ovenfor personer med kroniske sykdommer.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Formålet er å komme bak begrepet «inkludering» og se hva dette innebærer i praksis på den enkelte arbeidsplass.

Ifølge Aksnes er Ringer i Vannet en metode som representerer noe nytt innenfor feltet.

– Det gjør det ekstra spennende å studere nærmere. Forhåpentligvis vil forsknings­prosjektet bidra til nyttig kunnskap om arbeids­inkludering, og gi økt oppmerk­somhet til Ringer i Vannet, sier Aksnes.

Kilde: Doktorgrad om Ringer i Vannet, http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6168&categoryID=340

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Ringer i Vannet

er en rekrutterings­strategi for NHO-bedrifter.

Prosjektet driftes av NHO Service og er NHOs strategi for å bidra til at de som har falt ut av arbeids­livet, kommer tilbake i jobb. Her er det store økonomiske og menneskelige gevinster å hente.

749 NHO-bedrifter (pr. februar 2016) har avtale om å ta i mot personer som har hull i CV-en med sikte på å skaffe fast arbeid.

Ca. 1200 personer får fast jobb gjennom Ringer i Vannet i løpet av et år.

Kilde: Om Ringer i Vannet, http://www.nhoservice.no/category.php/category/Fakta%20om%20prosjektet/?categoryID=357

Powered by Labrador CMS