Stami, Lilleborg Profesjonell og Ecolab samarbeider for å øke våre kunn­skaper om renholds­spray og helse. Illustrasjon etter Stami og Colourbox

Skal øke vår viten om rengjørings­midler i sprayform

Renholdere har vesentlig høyere forekomst av luftveis­plager enn gjennom­snittet for alle yrker, melder Statens arbeids­miljø­institutt.

Publisert

Renholds­bransjen sysselsatte ca 45 000 personer i totalt ca 34 000 årsverk i Norge i 2010.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ifølge Stamis nylig utgitte årsrapport har en betydelig økt forekomst av eksem og en vesentlig høyere forekomst av luftveis­plager enn gjennom­snittet for alle yrker,

Både arbeid i hjemmene og yrkes­eksponering i renholds­bransjen med bruk av renholds­kjemikalier er satt i forbindelse med økt risiko for astma og astma­liknende symptomer.

For luftbårne partikler er størrelsen viktig

I årsrapporten skriver Stami at luft­eksponering i enkelte arbeids­lokaler kan være svært kompleks.

For partikler (støv) er kunnskap om størrelsen på partiklene essensielt, fordi denne avgjør om de pustes dypt inn i lungene. Størrelsen bestemmer også om de kan pustes ut igjen.

Forståelse for dette er generelt lav, men helt nødvendig for å forstå hvilke helse­risiki mennesker utsettes for. Derfor er slik kunnskap avgjørende for en bedrifts risiko­vurdering, men også for hvilke verne­tiltak som bør brukes. Dette er også kunnskap av stor betydning for arbeids­miljø­reguleringen.

Stami bidrar for tiden med å utvikle ny kunnskap innenfor dette området i en rekke bransjer, og har studert slike eksponeringer i sement­industri, korn­møller, grisefjøs, fuktige bygninger, ved gjenvinning av avfall etter oljeboring, ved håndtering av avløps­vann, ved termisk behandling av malte overflater, ved bruk av rengjørings­midler i sprayform, ved eksponering for diesel­eksos, ved eksponering for avdampning fra skivoks, ved gjenvinning, ved oljeboreres eksponering på borerigger, i smelteverk og i sagbruk. I en del situasjoner eksisterer ikke utstyr for å ta prøver av arbeids­luften, og prøve­takings­utstyr må derfor utvikles.

Stami har i 2015 bidratt spesielt til å utvikle slik teknologi til å samle inn luftprøver for å måle sopp og sporer i fuktige bygninger, og til bruk for innsamling av nedbrytnings­produkter ved skjære­brenning på malte flater.

Komplisert når kjemikalier blandes

Mennesker som eksponeres for kjemikalier blir som regel ikke eksponert for kun én forbindelse, men en rekke forbindelser samtidig. Det er svært lite kunnskap rundt slike blandings­eksponeringer, og om de medfører større eller mindre helse­forandringer enn det eksponering for enkeltstoffer ville medført.

For å bidra til å dekke dette betydelige kunnskaps­hullet har Stami iverksatt forskning på området.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Samarbeidsprosjekt

Forskningsprosjektet på renholdsspray går i 2015-2016 og gjennom­føres i samarbeid med Lilleborg Profesjonell og Ecolab, med NHOs arbeids­miljø­fond som økonomisk bidragsyter.

Det ledes av Raymond Olsen, med prosjekt­deltakere Ine Pedersen, Balás Berlinger, Hanne Line Daae, Karl-Christian Nordby, Eva Kristin Løvseth og Pål Molander.

Ytterligere detaljer på https://stami.no/prosjekt/renholdsmidler-i-sprayform-frigir-de-helseskadelige-stoffer-til-arbeidsatmosfaeren-som-kan-inhaleres-til-lungene

Se også Stamis årsrapport for 2015, https://stami.no/arsrapport-2015

Powered by Labrador CMS