Tier du om ting som kan forbedres? Ill.foto: Colourbox
Tier du om ting som kan forbedres? Ill.foto: Colourbox

Du kan bli syk av selv­sensur

Tier du stille om uheldige forhold på jobben? Det kan få negative følger.

Publisert

Hvis du ikke våger å snakker åpent om uønskede forhold, kan det medføre stress og i neste omgang utbrenthet og oppgitthet. Dette fremgår av dansk forskning, omtalt i det svenske bladet Du och jobbet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Undersøkelsen er gjort blant 1700 akademikere ansatt i offentlig sektor. Hver femte opplyser at de av hensyn til arbeids­giveren har avstått fra å delta i debatter og liknende. 15 prosent sier de er redde for å gå til nærmeste leder og snakke om negative forhold på arbeids­plassen.

Forsker Pelle Korsbæk Sørensen, Roskilde universitet, bruker begrepet moralsk stress når ansatte opplever at det ikke er trygt åpent å kritisere arbeids­plassen.

Ifølge hans studie er opplever ansatte som praktiserer selv­sensur på jobben, mer utsatt for arbeids­relatert stress enn personen som ikke legger bånd på seg. Da kan de ansatte for eksempel føle seg maktes­løse eller være redde for represalier.

Et eksempel på moralsk stress kan finnes blant syke­pleiere. De stresses av ikke å kunne fremføre kritikk hvis de har for liten for pasientene.

Kilde: Självcensur kan göra dig sjuk (http://www.duochjobbet.se/nyhet/sjalvcensur-kan-gora-dig-sjuk)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS