Ill.foto av arbeid og svarte penger: Colourbox og Trond Erik Hillestad

Går sammen i Kristiansand mot useriøst

Seks offentlige etater har etablert et sam­lokalisert senter også i Kristiansand. Herfra skal de sammen bekjempe arbeids­markeds­krimi­nalitet i regionen.

Publisert

Torsdag 31. mars åpnet Arbeids­tilsynet, NAV, politiet, Skatte­etaten, Inter­kommunal arbeids­giver­kontroll og kemneren i Kristiansand sitt sam­lokaliserte senter i Agder. Det er Arbeids­tilsynet som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det operative sam­arbeidet er allerede i gang, og etatene har stor tro på at sam­lokaliseringen vil bidra til å mot­arbeide arbeids­markeds­kriminaliteten.

– Vi er glade for at vi nå får styrket det tverretatlige samarbeidet i Agder ytterligere. Vi ser at til­svarende måter å jobbe på, med sam­lokaliserte kontorer i Bergen, Stavanger og Oslo gir svært gode resultater, sier Marianne Pedersen, talsperson for det tverr­etatlige samarbeidet i Agder. Pedersen er tilsynsleder i Arbeids­tilsynet.

I 2015 identifiserte myndig­hetene ved samarbeids­kontorene i Bergen, Stavanger og Oslo hele 31 kriminelle aktører innenfor arbeidslivet.

– Det er et formidabelt omfang som skjuler seg bak dette tallet. Dette er kriminelle aktører og bakmenn med store nettverk, og det gir store ringvirkninger når vi klarer å sette disse ute av spill, sier Pedersen.

Kriminelle i arbeids­livet ofte utøver kriminalitet på flere plan samtidig, og målet med den sam­ordnede innsatsen er å sikre at seriøse bedrifter overlever i møte med de useriøse. Med en styrket og sam­ordnet innsats ønsker myndig­hetene å bidra til at vi beholder et ryddig arbeidsliv, sikrer skatte- og moms­inntekter og unngår misbruk av velferds­systemet..

Kilde: Samlokalisert senter åpnet i Kristiansand (http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=256126)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS