Prisindeks for rengjørings­virksomhet i nærings­livet. (År 2010 = indeks 100). Illustrasjon etter Statistisk sentralbyrå og Colourbox

Renhold ble 2,4 prosent dyrere

I rengjørings­virksomhet steg prisene med 2,4 prosent fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016, melder SSB.

Publisert

Statistisk sentralbyrå har gransket pris­utviklingen for ulike typer nærings­liv­stjenester. Renhold plasserer seg mer eller mindre midt på treet sammen­liknet med andre yrker.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ifølge SSB steg prisene i juridisk tjeneste­yting med 1,4% fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016, regnskap og revisjon steg med 2,3%, bedriftsrådgivning steg med 1,1%, arkitekt­virksomhet sank med 0,7%, byggteknisk konsulent­virksomhet steg med 0,1, teknisk prøving og analyse sank med 1,3%, annonse og reklame­virksomhet steg med 2,2%, arbeidskraft­tjenester 5,0 og rengjørings­virksomhet steg med 2,4%

Også når vi ser på pris­utviklingen regnet helt fra 2010, ligger renhold omtrent midt på treet blant de sammen­liknede yrkene. Ifølge SSBs tall har renholds­prisen økt med 15,1% fra 2010.

Kilde: Prisindekser for næringslivstjenester, 1. kvartal 2016, http://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/tpinaering/kvartal/2016-05-20

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS