Illustrasjon med Raumas kommunevåpen.

Utilstrekkelig sladdet tilbud havnet hos konkurrenten

Rauma kommune får kritikk av Kofa, etter å ha sendt et pris­skjema i et elektronisk format der sladden enkelt kunne fjernes.

Publisert

En sladdet versjon av vinnerens tilbud ble oversendt konkurrenten. Problemet var at det viste seg enkelt å fjerne sladden, og dermed fikk konkurrenten fullt innsyn i vinnerens enhetspriser – som gjerne er forretnings­hemmeligheter.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette burde oppdrags­giveren vært klar over, konstaterte Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Det er Anbud365, nettavis for offentlige anskaffelser, som melder dette.

Rauma kommune kunngjorde i januar i år en åpen anbuds­konkurranse med sikte på å inngå en to-årig ramme­avtale om leie av senge­tøy og arbeids­klær. To tilbud kom inn, og den ene fikk tilslaget (Nor Tekstil).

Så dukket en «åpenbar feil» opp og oppdrags­giver ga da kontrakten til den andre tilbyderen (Rent Nordvest). Nor Tekstil ba om innsyn i prisene til Rent Nordvest, og fikk dermed faktisk kjennskap til samtlige av kontrakt­vinnerens enhets­priser.

Nor Tekstil påpekte også at det også var feil eller uklarheter ved flere av disse, som det ikke var åpenbart hvordan kommunen skulle rette. Vinnerens tilbud ble da avvist, bare ett tilbud gjensto og konkurransen endte med avlysning.

Nor Tekstil har forklart at prisene var synlige med det samme det mottatte Pdf-dokumentet ble åpnet i selskapets PDF-leser, Foxit Reader. Rent Nordvest AS har fremlagt et skjermdump-bilde fra Nor Tekstil som viser dette.

Konklusjon fra Kofa, der «klager» = Rent Nordvest AS og «innklagede» = Rauma kommune:

«Rauma kommune har brutt forskriften §3-6 ved å oversende en utilstrekkelig sladdet versjon av klagers prisskjema til en annen tilbyder.

Klagers anførsel om at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud og avlyse konkurransen, har ikke ført frem.»

Kilder:

Kofa–sak: Utilstrekkelig sladdet tilbud havnet hos konkurrenten, http://www.anbud365.no/kofa-sak-utilstrekkelig-sladdet-tilbud-havnet-hos-konkurrenten/

Klagenemndas sak 2016/84: http://www.kofa.no/PageFiles/5838/2016-84Klagenemndas%20avgj%C3%B8relse.pdf

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS