Faksimile fra ISS. Konsern­sjef Hans John Øiestad i ISS til venstre og oberst Steinar Hannestad i Forsvars­staben til høyre.

ISS skal rengjøre for Forsvaret

ISS har vunnet anbuds­konkurransen i alle de ti renholds­områdene som ble utlyst. Ca. 60 renholderne fra Forsvars­bygg får tilbud om ansettelse i Staten, mens ca. 300 får tilbud om ansettelse i ISS.

Publisert

Forsvaret benytter i dag omtrent én million kvadrat­meter med bygnings­masse som trenger renhold, og har signert en avtale med ISS som ny leverandør av renholds­tjenester.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette er en av de aller største kontraktene som ISS i Norge har inngått, men i en presse­melding fra selskapet er det ikke opplyst om økonomi.

– Det er nok Norges mest profesjonelle leverandør av renholds­tjenester Forsvaret nå inngår kontrakt med. Vi er meget tilfreds med avtalen, og at alle som jobber med renhold for Forsvarsbygg i dag er sikret arbeids hos ISS Facility Services fra første mai når avtalen trer i kraft, sier oberst Steinar Hannestad i Forsvars­staben.

Anbudsrunde

For at det skulle være en reell konkurranse med tanke på geografisk spredning, har Forsvaret delt renholds­tjenestene opp ulike geografiske områder. Dette har medført at også mindre lokale aktører har fått delta i anbuds­runden. Femten firmaer kvalifiserte seg for konkurransen.

– Det har vært en krevende prosess som vi har arbeidet med. Vi har definert nye renholds­områder, noe som har resultert i ti ulike konkurranser med forhandlinger, sier jurist Alejandro Serrano i Forsvarets logistikk­organisasjon som på vegne av Forsvaret har arbeidet med anskaffelsen.
ISS Facility Services AS vant konkurransen i alle ti renholds­områder og blir med dette en lands­dekkende leverandør for Forsvars­sektoren.

Ansettes i Staten

For å ivareta de ansatte som nærmer seg pensjons­alder har Forsvars­departementet besluttet at disse skal overføres til Forsvaret. Dette personellet skal ha Forsvaret som arbeids­giver til de går av med pensjon.

– Ansatte i Forsvarsbygg over 60 år og med minimum 15 år ansiennitet får tilbud om å fortsette i Forsvaret. Øvrig, fast tilsatt renholds­personell i Forsvarsbygg vil få tilbud om jobb i ISS, sier Ola Haave i Forsvarsbygg.

I de første årene vil det derfor være personell som fremdeles er ansatt i forsvars­sektoren som driver renhold. Det blir opprettet en egen avdeling, med en avdelings­leder som skal ivareta arbeids­giver­ansvaret for dette personellet. Dette blir en avdeling på rundt 60 personer som skal bli organisert i FLO.

Over 300 ansatte i Forsvarsbygg får tilbud om å beholde samme arbeids­oppgaver hos ny arbeids­giver, ISS, fra 01. mai 2016.

Stor kontrakt

Denne avtalen med Forsvaret blir en av ISS i Norges aller største kontrakter, opplyser konsern­sjef Hans John Øiestad i ISS.

– Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med en meget profesjonell partner, sier han.

Kilde: Ny kontrakt med forsvaret (http://www.no.issworld.com/presse/news/2016/01/20/ny-kontrakt-med-forsvaret)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

I 2014 besluttet Forsvars­departementet at Forsvars­byggs enerett og plikt til å levere renholds­tjenester til Forsvaret skal opphøre snarest, og senest innen 1. august 2015. Progresjonen er senere blitt justert.

Forsvarsbygg hadde på dette tidspunktet ca. 364 renholdere, som ville bli berørt av en konkurranse­utsetting.

Bakgrunnen for konkurranse­utsettingen er politisk. I 2013 gjennom­gikk Forsvars­departementet forvalt­ningen av eien­dommer, bygg og anlegg med sikte på å avdekke mulige for­bedringer.

En av konklusjonene fra gjennom­gangen var å sikre Forsvaret valgfrihet. Kjøp av renholds­tjenester var ett av områdene der bruker­representanter frem­holdt ønske om å oppheve den rådende monopol­situasjonen, og åpne for at bruker skal kunne kjøpe tjenesten i det kommersielle markedet.

Forsvarsbygg ble ikke gitt lov til å levere anbud i anbuds­konkurransen. Anbudet ble delt inn i ti geografiske områder.


Fra Forsvarsbyggs hovedkvarter i Oslo.

 

Powered by Labrador CMS