Fra Forsvarsbyggs hovedkvarter i Oslo.

ISS overtar Forsvars­renhold i Troms

Fra 1. mai skal det aller meste av renholdet i Forsvaret utføres av private aktører. I Indre Troms er ISS innstilt til å få renholds­kontrakten.

Publisert

Foreløpig er ikke kontraktene under­tegnet, men det vil bli gjort så snart som mulig, og senest i midten av januar. Det er Nye Troms, lokalavis for Bardu, Målselv og Balsfjord, som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Forsvars­departementet har tidligere besluttet at Forsvars­byggs enerett og plikt til å levere renholds­tjenester til Forsvaret skal opphøre. På landsbasis er renholdet utlyst som ti ulike konkurranser. Forsvarsbygg ble ikke gitt anledning til å delta i anbuds­konkurransen.

Forsvarsbygg har ca. 364 renholdere på lands­basis. Renholdet som utføres i Indre Troms omfatter en betydelig del av den totale aktiviteten, her omfattes rundt 100 renholdere av konkurranse­utsettingen.

Forsvarsbyggs renholdere skal over­føres til private aktører gjennom virksomhets­over­dragelser. Men noen unntak gjelder. Arbeids­takere som fyller 60 i løpet av dette året, og som har mer enn 15 års tjeneste, blir overført til Forsvaret. Det gjøres også unntak for bygg der det er spesielt sensitivt med sikkerhets­klarering.

Kilde: ISS overtar renholdet i Forsvaret (http://nye-troms.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=4079)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS