NHO Service frykter at de nye terskel­verdiene svekker åpenheten ved anskaffelser, slik at leverandører ikke vil kunne konkurrere på rettferdig grunnlag. (Ill.foto: Colourbox)

Skeptisk til nye innkjøps­regler

NHO Service er kritiske til at den nasjonale terskel­verdien for offentlige anskaffelser øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner etter nyttår.

Publisert

Dette betyr at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Vi anslår at hele 80 prosent av de offentlige anskaffelsene, målt i enkelt­anskaffelser, er under 1 100 000 kroner, sier avdelings­direktør Dag Strømsnes i Difi.

– Nå blir det enda viktigere enn før å sikre åpenhet ved offentlige anskaffelser, sier han.

I arbeids­giver­organisasjonen NHO Service, på sin side, er skepsisen allerede stor. Der mener spesial­rådgiver og advokat Henrik Bjørge at de nye reglene innebærer en betydelig svekkelse av forutsig­barhet og åpenhet rundt mange offentlige kontrakter.

Hans oppfatning er at for noen blir dette en gavepakke, men ikke til de i samfunnet som mener at nærings­livet og offentligheten har krav på reell åpenhet om kontrakts­tildelinger. De bedrifter eller media som står utenfor kan bare «glemme» å få vite hva som skjer av kontrakts­muligheter på viktige områder – før det er skjedd.

Heving av terskel­verdien åpner for at kontrakter kan formidles til de leverandører som for­valtningen har kjennskap til fra før. Dette er i seg selv ikke korrupt eller smøring, men det gir unektelig større fordeler å kjenne personer i for­valtningen og ikke minst politiske aktører med spesiell sympati for visse leverandører, etter nyttår, mener han.

Kilder:

Svekker tillitt til innkjøp, http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6358&categoryID=255

Regjeringen øker terskelverdien drastisk, https://www.anskaffelser.no/nyhet/2016-08-18/regjeringen-oker-terskelverdien-drastisk

Enklere anskaffelsesregler, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-anskaffelsesregler/id2509306/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS