Kalkylen gir en peke­pinn for minste­priser for renholds­tjenester. (Ill. etter NHO Service og Colourbox)

Dette bør renhold minst koste

NHO Service har opp­datert sin selvkost­kalkyle for personal­kostnader i renholds­yrket.

Publisert

NHO Service har tatt utgangs­punkt i tarifflønn kr 174,20 pr. time og lagt til et anslag for utgifter til sykefravær og opplæring, som selvsagt i noen grad vil variere fra bedrift til bedrift.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er også lagt til andre utgifter som i større eller mindre grad er faste, som ferie­penger, pensjons­ordning og arbeids­giveravgift. Ut fra dette kommer NHO Service fram til en minste «anbefalt» sats for personal­kostnader, i henhold til tariff pr. 1. mai 2016, på kr. 254,27 pr. time.

I tillegg til dette kommer en god del kostnader som vil variere fra renholds­byrå til renholds­byrå, som utgifter til materialer, arbeidstøy, transport, forsikring, ledelse, bedrifts­helse­tjeneste, merverdi­avgift og byråets avanse.

Kilde: Selvkostskalkyle 2016, http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=3436&categoryID=198

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS