På seminaret vil det bli presentert blant annet hvordan kontrakts­standarden kan brukes i praksis og gitt erfaringer med bruk av standardene.
Seminaret avholdes 25/11-2016 kl. 12-15. (Faksimile fra arrangementet)

Gratisseminar: Økt seriøsitet i renholdsbransjen

Standard Norge, Virke, NHO Service og Arbeids­tilsynet inviterer til seminar i Trondheim 25/11 om standarder for renhold.

Publisert

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hvordan kan man sikre at rent er rent og at avtalen mellom oppdrags­giver og leverandør av renholds­tjenester skinner like mye som det gjør i rengjorte kriker og kroker? Å bruke standardene NS-INSTA 800 Rengjørings­kvalitet og NS 8431 Alminnelige kontrakts­bestemmelser om levering av renholds­tjenester, kan være en løsning.

Fredag 25. november inviterer Standard Norge i samarbeid med Virke, NHO Service og Arbeids­tilsynet til seminar i Trondheim om standarder for renhold.

NS-INSTA 800 kan legges til grunn for renholds­kontrakter slik at oppdragsgiver og leverandør kan har lik forståelse av hvilken kvalitet på renholdet som skal leveres. Ved å bruke standard­kontrakten i NS 8431 er man sikker på å få en tjeneste som tilfreds­stiller dagens krav, også de lovpålagte, til et profesjonelt og ryddig samarbeid. Samtidig bidrar bruken av begge disse standardene til å fremme seriøsitet i bransjen.

På seminaret vil det bli presentert hvordan kontrakts­standarden kan brukes, erfaringer med bruk av både renholds­standarden og kontrakts­standarden, det blir vist hvordan de kan brukes, hvordan man kan påvirke revisjonen av NS-INSTA 800 og hvordan standardene inngår i arbeidet med å rydde opp i de økonomiske og juridiske forholdene knyttet til kjøp av renholds­tjenester.

Når: Fredag 25. november 12.00-15.00 (lett lunsj serveres fra kl. 1130)

Hvor: Arbeidstilsynet, Statens hus, Prinsensgate 1, Trondheim

Lenke til program og mulighet for påmelding: http://www.standard.no/kurs-og-arrangementer/arrangement-standard-norge-og-nek/standard-morgen1/seminar-okt-seriositet-i-renholdsbransjen/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS