Kontoransatte vil få større variasjon i hverdagen hvis de rengjør litt selv. (Ill.foto av datamaskin: Colourbox)

Rengjør selv og få bedre helse!

Kontor­ansatte bør variere arbeidet ved selv å ta litt av renholdet på arbeids­plassen.

Publisert

Forslaget kommer fra de to forskerne Svend Erik Mathiassen og Charlotte Lewis ved högskolan i Gävle, som har laget et såkalt kunnskaps­sammen­drag for det svenske Arbets­miljö­verket.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De viser til at renholdet ofte gjøres av dedikert personell, enten det er konkurranse­utsatt eller i eget hus. Hvis renholdet i stedet utføres av arbeids­plassens eget kontor­personell, særlig de som vanligvis sitter mye stille foran en data­maskin, kan belastnings­skader hos kontor­personalet forbedres radikalt.

Påstanden kommer fra en studie utført av Barbieri m.fl i 2015, der forskerne som et teoretisk eksperiment regnet seg fram til en hypotetisk virkning på arbeidets variasjon ved å erstatte 10 prosent av data­arbeidet med en aktivitet som enten tilsvarte håndtering av lette gjenstander eller renhold.

Den lette håndteringen ga en viss økt variasjon for noen individer, men ikke for alle. Renholds­oppgaver, derimot, innebar en drama­tisk økning av variasjonen, langt mer enn det man kunne oppnå ved å omorga­nisere eksister­ende arbeids­oppgaver på kontoret.

Studien viste altså – om enn gjennom en simulering – at en inspirerende kilde til økt variasjon i lav­belastende kontor­yrker kan være oppgaver som uansett må gjøres, men som ofte tas hånd om av andre enn dem som sitter foran data­maskinen.

Kilder:
Minska belastningen med städning (tidsskriftet Rent, http://cleannet.se/nyheter/minska-belastningen-med-stadning)
Rapport hos Arbets­miljö­verket (se link i faktaboks til høyre)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Rapporten som er utarbeidet for det svenske Arbets­miljö­verket kan lastes ned gratis

Den heter "Fysisk variation och belastnings­besvär i arbetet (RAP 2016:1), kunskaps­samman­ställning"

Lastes ned her:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/kunskapssammanstall...

Powered by Labrador CMS