Vitamin D Foto Kjell Kaasa Newswire 5690.700

Vitamin-alarm hos natt­arbeidere

Syv av ti kvelds- og natt­arbeidere hadde under­skudd på D-vitamin da ISS helse­sjekket sine renholdere. Nå skal nivåene opp.

Publisert

Hittil i år har ISS sjekket litt over hundre av sine renholdere som jobber kvelds- og nattskift. Hele 70 prosent har større eller mindre grad av D-vitamin­mangel, viser blod­prøvene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Andelen er enda høyere enn vi hadde sett for oss på forhånd og betydelig høyere enn i befolk­ningen ellers. I snitt er det litt under en tredjedel av befolk­ningen som har for lite D-vitamin, sier bedrifts­lege Ina Christoffersen i Unicare.

Når høsten kommer, kan alle trygt spe på med ekstra D-vitamin daglig, ifølge bedrifts­lege Ina Christof­fersen. (Foto: Kjell Kaasa)

Vitaminet har som en av sine viktigste funksjoner å sikre nok opptak av kalsium fra tarmen. Nok tilførsel av D-vitaminer fra barn­dommen av er viktig for å unngå bein­skjørhet senere i livet.

– For lite inntak av D-vitamin kan gi seg diffuse utslag på allmenn­tilstanden, som nedstemthet, slapp­het og smerter i musku­laturen. Over tid kan det gi alvorlige muskel- og skjelett­plager. Man tror også at det er en sammen­heng med for lite D-vitamin og utvikling av hjerte- og kar­sykdommer, sier Christoffersen.

For lite sol

Vitamin D er det eneste vitaminet som alle kan anbefales å ta tilførsel av hver dag, spesielt i vinter­halvåret. Men noen trenger det mer enn andre.

– ISS har ansatte fra 120 forskjellige nasjoner. Personer med mørk hud­farge trenger mye mer sollys for å produsere vitamin D i huden sammen­lignet med personer med lys hud, sier HMS-leder Beate Furulund ISS.

Vitamin D-mangel er et ukjent fenomen i land med mye sol året rundt.

– I Norge er det annerledes. Kvelds- og nattarbeid reduserer i tillegg tilgangen på sol. Maten man spiser nattes­tid er også ofte for lite variert og nærings­rik, sier hun.

Nå vil bedriften med 9500 ansatte i Norge informere om behovet for å få i seg nok vitamin D.

– Vi utfører jevnlige helse­kontroller av våre ansatte som jobber natt og kveld. I første omgang lager vi informasjons­brosjyrer. Vi vurderer også å dele ut vitamin­tilskudd på arbeids­plassene. For en bedrift med ansatte fra over hundre nasjona­liteter i staben, er informasjon en viktig jobb, sier Furulund.

Ta tran

Frukt og grønn­saker inneholder ikke vitamin D. Det gjør derimot fiskerogn, lever og fet fisk, som laks, ørret, sild og makrell. Makrell i tomat som pålegg er en god kilde.

– Viktigste måten å få nok tilskudd på i vinter­halvåret er imidlertid kost­tilskudd som tran, trankapsler og tabletter. Det er vanskeligere å spise seg opp på akseptabelt nivå gjennom mat enn effekten du får av en skje tran eller fem-ti minutter sol på hender og ansikt daglig, sier Ina Christoffersen.

Amir Tauqir Chaudhary har jobbet som lege i Grorud­dalen i Oslo i mange år. 80-90 prosent av pasientene hans har innvandrer­bakgrunn.

– Flertallet av de ikke-vestlige innvandrerne her lider av D-vitaminmangel. Hudens evne til å omdanne solenergi er ikke eneste forklaring. Klesvanene er mer tildekket, det er ikke så vanlig å se voksne innvandrere i shorts. Fra mine egne kretser vet jeg også at fisk ikke er vanlig i kostholdet, sier Chaudhary, som har pakistansk bakgrunn.

I tillegg til de kjente lidelsene, forskes det også på om under­skudd på D-vitamin kan kobles mot diabetes og kreft, opplyser legen ved Stovner Legesenter.

– Det er mye enklere å få pasienters oppmerk­somhet når det gjelder behandling for sykdommer som de allerede har, enn å formidle fore­byggende budskap, sier Chaudhary.

Newswire er et oppdrags­finansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for ISS.

Powered by Labrador CMS