Håndvask

Vask av hendene redu­serer infek­sjoner

En tre år lang studie av hvilken effekt hånd­vask har på sykdom, viser det vi alle inn­biller oss, nemlig at vaskingen fungerer.

Publisert

Under­søkelsen viser at grundig vask av hendene gir et lavere antall infek­sjoner. (Ill.foto av vask: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Studien omfatter 20 000 voksne og skal være den første stor­skala randomiserte under­søkelse som gransker effekten på infeksjoner.

– Før under­søkelsen var vi ikke helt sikre på at hånd­vaskingen faktisk fungerte. Men nå vet vi at den gjør det, sier forskeren Paul Little ved University of Sout­hampton i Stor­britannia.

I under­søkelsen ble en gruppe voksne spurt om sine vaske­vaner og informert om spredningen av bakterier og virus. De fikk også informasjon om når det var viktigst å vaske hendene. I denne gruppen falt antall infeksjoner med mellom 15 og 25 prosent, sammen­lignet med en kontroll­gruppe.

Kilde: Hand washing really does reduce infections, trial scheme finds

Powered by Labrador CMS