Vaskebøtte renhold cb3936763

Privat rengjøring vil vokse

Antallet eldre som synes de får for lite hjelp fra kommunen og derfor sper på renholdet ved å kjøpe tjenester fra private aktører, vil vokse.

Publisert

Allerede nå merkes en økt etter­spørsel fra private, etter det som tradisjonelt har vært kommunale tjenester. (Ill.foto av renholder: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det mener daglig leder Henning Aandal i Senior­støtten. Senior­støtten er godkjent leverandør av tjenester til flere kommuner som benytter seg av Fritt brukervalg. Samtidig tilbyr de tilleggs­tjenester for brukere som synes de får for lite hjelp fra kommunen.

Aandal opplyser at Senior­støtten merker økt etter­spørsel etter betalte tilleggs­tjenester fordi Oslo og andre kommuner tilbyr mindre hjelp enn tidligere til en del brukere.

– Hvert besøk blir kortere og frekvensen lavere. Hjelp til dusj og middags­laging er ofte nede i 15 minutter, og tid til matkjøp kuttes, sier han.

Den store veksten vil komme senere

Seniorstøtten merker en vekst i private oppdrag, men ikke en eksplosiv vekst. Aandal tror den virkelige veksten i egen­betalte tjenester kommer når «dessertgenerasjonen» – eller 68-erne – blir gamle nok.

Han spår at de i enda større grad enn dagens eldre vil kjøpe seg opp i nivå på tjenester fordi, som han sier, «de er vant til å ha det bra».

Kommunene strammer til der de kan

I tillegg spår Aandal at hans firma får mer å gjøre frem­over fordi de merker en økende tendens til at kommuner setter opp egen­andelen på praktisk bistand for dem som mottar høyere pensjon enn minste­pensjon og for­venter at de skal skaffe seg praktisk hjelp selv – og betale for den.

Kilde: Reidar (86) kjøper ekstra rengjøring for 18 000 kroner i året

Powered by Labrador CMS