Sykren2015_forsamling_1138

God opp­slutning om sykehus­renhold

Forum for sykehus­renhold arrangerte 23.-25. september sitt årlige seminar om sykehus­renhold, denne gang med St. Olavs hospital i Trondheim som vert.

Publisert

Det godt inn­arbeidede seminaret ble i år arrangert for nittende gang. Det roterer mellom syke­husene i verts­byene Tromsø, Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger og avholdes i regi av Forum for sykehus­renhold (FFS).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kirsti Bekken var meget godt for­nøyd med del­ta­kelsen.

Leder ved Renholds­avdelingen ved St. Olavs hospital, Kirsti Bekken, kan se tilbake på tre givende dager. Foredragene var en fin miks av ledelse / kommuni­kasjon / motivasjon og renholds­faglige emner.

– Det var svært nyttig med informasjon fra det nye helse­foretaket Sykehus­bygg, trekker hun fram.

– Det var også fint å bli utfordret i faget ledelse, som jo utgjør en stor del av vårt arbeid

Bekken har deltatt på sykehus­seminar også tidligere og synes det er artig at det denne gang deltok så mange nye sykehus. Det var også med en del deltakere fra kommunal sektor og fra eiendom.

Krevende sykehusrenhold

Tove Ofstad Holan minnet om at gode støtte­tjenester er en for­utset­ning for arbeidet til de medisinsk ansatte.

Seminaret er en viktig møteplass for å utveksle erfaringer.

– Profesjonelt renhold på sykehus krever at du er svært oppdatert på mye mer enn selve renholds­faget. Bevisst­gjøring gjør oss til bedre utøvere, så det er viktig for alle å få påfyll, sier Bekken.

Divisjonssjef ved St. Olavs hospital Drifts­service, Tove Ofstad Holan, bekreftet dette:

– For å få til høy kvalitet og service fra de medisinsk ansatte, er det viktg at vi som jobber med drift leverer gode støtte­tjenester, mener hun.

Historisk tilbakeblikk

Trond Holm Johansen sammen med første foredrags­holder, Julien S. Bourrelle, som snakket om kultur­forskjeller.

Trond Holm Johansen har ledet styret i Forum for sykehus­renhold (FFS) siden det ble opprettet. Han forteller at det aller første seminaret ble arrangert i 1997 og het «Sykehusrenhold».

– Den gang var kun to store sykehus med, men etter hvert er seminarene blitt åpne for alle, inkludert leve­ran­dører, sier han.

Seminaret begynte altså i det små, men har etter hvert utviklet seg til en nasjonal møte­plass for renholds­ledere. Først fra de fem regionale sykehusene, som det het den gang. Etter hvert kom Stavanger, som da var sentral­sykehus.

– Stadig flere sykehus hørte om seminaret og spurte om de kunne være med. Vi måtte da legge litt om på formen. Etter hvert mer og mer foredrag.

– Også leverandørene kom med etter noen år. Dette er veldig nyttig for begge parter, både at vi treffer dem og de treffer oss. Det er ikke alle steder som nødvendigvis får besøk av alle leverandører, så her kan vi møtes.

Dreining i tema

Full sal med ca. 160 fornøyde deltakere.

Med økende antall deltakere har det med årene både være ønskelig og iblant nødvendig å legge om litt på seminarenes form.

– Vi har i enkelte år hatt gruppe­diskusjoner for å snakke om et konkret tema. Dette har vært litt etterlyst litt, så vi har hatt det år om annet, sier Johansen.

Seminaret har ofte også hatt ekskursjoner til den renholds­avdelingen som bisto under organiseringen:

– Det å besøke sykehus har vært veldig populært. Men når som vi er blitt så store, gjerne med over 150 deltakere, er dette litt vanskeligere å gjennom­føre.

I tillegg til å bistå med for­be­redel­sene til seminarene, jobber FFS for tiden også mye med bench­marking mellom syke­husene, erfarings­utveksling og smitte­renhold.

Les mer om Seminar for sykehus­renhold 2015 i den kommende papir­utgaven av Renholdsnytt nr. 5/2015. Slik kan du abonnere.

Powered by Labrador CMS