Forsvarsbygg kvad trondeh 2037
Forsvarsbygg kvad trondeh 2037

Få svar om Forsvarsbyggs renholdere

Forsvars­departe­mentets beslut­ning om å kutte ut egne renholdere i Forsvaret har reist mange spørs­mål fra blant annet tillits­valgte i NTL Forsvaret. De ble ikke beroliget under et møte 17. mars.

Publisert

Forsvars­byggs hoved­kontor i Oslo.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Avdelings­direktør i Forsvars­departe­mentet, Frode Halgunset, møtte de tillits­valgte i fag­foreningen NTL Forsvaret tirsdag 17. mars.

Renholdere og tillits­valgte stilte en rekke spørsmål rundt konkurranse­utsettingen, men skal ifølge NTL selv ha fått få konkrete svar.

– Dette er en stor sak og en enorm omstillings­prosess som berører 400 ansatte. Vi har et klart oppdrag om at de ansatte skal inkluderes, startet Halgunset med å si.

Mer info etter påske

Han fortalte om et brev som nå er sendt Forsvarsbygg. Der blir det bedt om ytterligere kommentarer til hvilke konsekvenser dette får for de ansatte, og forslag til kompenserende tiltak. Fristen er 30. mars.

De ansattes syn skal være en del av saks­behandlings­grunn­laget i den videre behandlingen i departementet.

– Kompenserende tiltak kan vi si noe endelig om etter påske, sa Halgunset.

Les også: Anbuds­utlysningen for Forsvarsbygg-renholdet (30/1-2015)

Mange spørsmål

Tillitsvalgte og renholdere stilte mange spørsmål:

Hvordan tenker Forsvaret å løse sikkerhets­klareringene? Hvordan det blir med de som snart nærmer seg pensjons­alder, og ikke lengre er attraktive hos de nye virksom­hetene som skal overta? Hvordan de skal forsikre seg om at de firmaene som skal utføre renholdet, følger arbeids­miljø­loven?

– De spørsmålene dere stiller nå kommer departe­mentet til å ha argus­øyne på, fastslo Halgunset. Og sa videre at det må etableres systemer og rutiner i forhold til å håndtere sikker­heten.

Les også: Utsetter konkurranse­utsettingen i Forsvaret (23/12-2014)

Ikke fornøyd

Leder i NTL Forsvaret Tom-Rune Klemetsen mente han ikke hadde fått noen konkrete svar:

– De sier at det er økonomi, men i realiteten er det politikk. Renholderne vi har i dag driver ikke bare renhold, men også vedlike­hold. Det kommer til å bli kostbart for Forsvaret når det forsvinner, sa Klemetsen etterpå.

Les også: Ikke noe å spare på å sette ut renholdet, mener to fagforenings­ledere (1/10-2014)

– De ansatte føler seg ikke ivare­tatt på en god måte, sa tillits­valgt for NTL Forsvaret Ann Berit Sagedal etter møtet. – Jeg er særdeles bekymret for pensjons­ordningen til de ansatte, effektivitets­kravet som blir stilt og sikkerheten som skal ivaretas.

Kilde: Få svar om Forsvars-renholderne

Powered by Labrador CMS