Boss Europe Tennant pris
Boss Europe Tennant pris

Boss øker salget

Boss Europe AS melder om stor salgsøkning i Norge i 2014. Nå har de fått pris fra maskin­produ­senten Tennant for frem­ragende innsats.

Publisert

Bildet viser Chris Killing­stad og Nicolas Van Thielen fra Tennant, og Tor Andreas Hovland og Helge Mood fra Boss Europe. (Faksi­mile fra Boss Europe AS)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Tennant produ­serer renholds­maskiner og er en av hoved­leve­ran­dørene til Boss Europe AS. Samar­beidet mellom dem ble etablert i 2005.

Resultatene for 2014 viser at Boss Europe er en av de 10 salgs­organi­sasjonene i Europa som hadde størst økning.

Amerikansk-baserte Tennant hadde i 2014 en global omset­ning på 822,0 millioner USD, opp 9,3 prosent fra 752,0 millioner i 2013. Netto­resultat ble 50,7 millioner USD, opp fra 40,2.

Kilder:

Stor salgsøkning i Norge 2014

Tennants årsrapport for 2014

Powered by Labrador CMS