Renholdere fagbrev mopp trondeh 3616
Renholdere fagbrev mopp trondeh 3616

Vil du sitte i prøve­nemnd for renholds­fagbrev?

Akershus fylkes­kommune søker etter fire fag­personer som kan lage, gjennom­føre og vurdere fag­prøver i renholds­faget. Også i andre fylker og fag er det mangel på nemnd­medlemmer.

Publisert

Det er forventet mange fagprøver i renholds­faget i årene framover. Akershus fylkes­kommune holder nå på med å oppnevne nye nemnder i alle fag for en fireårs periode fra 2016 til 2019.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Behovet er imidlertid langt fra dekket. For renholds­faget alene trenger fylkes­kommunen helst fire nye nemnds­medlemmer.

Fylkes­kommunene ønsker flere som kan sitte i prøve­nemnd for å lage, gjennom­føre og vurdere fagprøver. (Ill.foto av unge renholdere)

Stort behov i alle fag ...

Samfunnet trenger fagarbeidere med fag- / svennebrev. For å få kvalifiserte fag­arbeidere trenger vi nemnder som kan lage, gjennom­føre og vurdere fag- / svenne­prøver.

Mangel på kvalifiserte prøve­nemnder kan føre til ventetid for dem som er klar til å gå opp til prøve.

Det arbeidet prøve­nemnda utfører er viktig både for den enkelte kandidaten, for arbeids- og næringslivet og for resten av samfunnet. Derfor er det særdeles viktig at partene i arbeids­livet bidrar med å kvalitets­sikre fagopplæringen.

... og over mye av landet

Utfordringen gjelder ikke bare i Akershus. Det er nå mange fylker som sliter litt med å få tak i godt kvalifiserte mennesker til å sitte i nemnd.

Bakgrunn

Hvert år blir det oppmeldt 2000-2500 kandidater til fag-, svenne- eller kompetanseprøver i Akershus. For å vurdere prøvene er det behov for dyktige og engasjerte fagpersoner.

Organisasjonene og bransjen kan gjennom utnevning av personer til prøvenemnder være med på å sikre god kvalitet og oppdatert kunnskap i prøvene for nye fagarbeidere.

Gjennom sine verv opparbeider medlemmene gode kunnskaper om de faglige krav som stilles i deres bransje, samt god kompetanse i å vurdere fagkunnskap.

Prøvenemndene har ansvar for godkjenning av prøvesteder dessuten planlegging, gjennomføring og vurdering av fag-, svenneprøve og kompetanseprøve i fylkeskommunens regi.

Ønskede kvalifikasjoner

Å være medlem i en nemnd er et offentlig verv gitt til fagfolk med bred praksis og som har utmerket seg innenfor sitt fagområde.

De som foreslås og oppnevnes som medlemmer av prøvenemnda skal ha:

  • formell faglig kompetanse innenfor fagområdet
  • oppdatert arbeidslivserfaring i faget
  • tilfredsstillende vurderingsfaglig kompetanse
  • perioden strekker seg over fire år fra 01.01.2016–31.12.2019

Kontakt for Akershus

Ta kontakt med Finn Thoresen dersom du ønsker å sitte i nemnden i Akershus eller har forslag til nye prøve­nemnds­medlemmer.

E-post Finn.Thoresen alfakrøll afk.no, tlf. 22 05 54 42, mobil 975 23 148. www.akershus.no.

Thoresen er rådgiver i avdeling for videregående opplæring, Akershus fylkeskommune.

Powered by Labrador CMS