Thon Hotel Oslo Airport teh 8120
Thon Hotel Oslo Airport teh 8120

Tok fagbrev-teorien på tre uker

Tidlig i juni skal 15 ivrige renholdere og renholds­ledere i Olav Thon Gruppen opp i teoretisk eksamen i renholds­operatør­faget. Teori­kurset tok de på rekordtid gjennom et skredder­sydd opplegg fra Lilleborg Profesjonell.

Publisert

I det kommende Renholdsnytt nr. 3/2015 kan du lese om et uvanlig kurs:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Disse 15 kurs­deltakerne i Olav Thon Gruppen går tidlig i juni opp i teoretisk eksamen i renholds­operatør­faget.

Therese Finstad er HR-konsulent i Olav Thon Gruppen og oppdrags­giver for kurset.

– Deltakerne kommer fra våre hoteller over hele landet. Derfor ønsket vi å avvikle teorien med så få kurs­samlinger som mulig, opplyser Therese Finstad fra HR-avdelingen i Olav Thon Gruppen.

Kursholdere er Tommy Harsvik og Guri Kvam fra Lilleborg Profesjonell. De tok utfordringen på strak arm. Ville det være mulig å tilpasse teori­kurset slik at det kunne gjennomføres med kun tre fysiske samlinger?

Lilleborg har lang erfaring i å holde teori­kurs for renholds­fagbrev, men slike kurs tilbys normalt med 11 samlinger. Likevel lot det seg altså gjøre:

Tommy Harsvik er kurs­ansvarlig hos Lilleborg Profesjonell.

– Det er en særs motivert gjeng vi har gleden av å kurse. De bidrar aktivt i klassen og deler sin kompe­tanse på tvers av hotellene for å trekke på hver­andres erfaringer og bringe ny kunnskap tilbake, sa Tommy Harsvik da Renholdsnytt møtte ham under den siste av de tre kurs­samlingene.

Han tilføyer at kurset ikke bare har lagt vekt på å øke renholdernes kompetanse innenfor alle de renholds­faglige områdene, slik de er spesifisert i den nye lære­planen:

– Vi fokuserer også på hvordan man som renholds­operatør kan implementere den nyervervede kompe­tansen på sin arbeids­plass og bistå i å lære opp kolleger, sier han.

– I tillegg er vi opptatt av å øke deres yrkes­stolthet som den særs viktige yrkes­gruppen de utgjør. Vår erfaring er at renholdere som har oppholdt seg på skole­benken i større grad øker sin motivasjon for å lære mer, samt at de får et større ansvar når de vender tilbake fra studiet.

Les full reportasje i Renholdsnytt nr. 3/2015.

Powered by Labrador CMS