Interclean 2014 08A
Interclean 2014 08A

Tingenes internett

Et av de store mote­ordene i moderne nærings­liv har å gjøre med sammen­koblingen av små og store enheter for å gjøre dem «smartere». Hvordan fungerer det?

Publisert

Et eksempel på en intelligent dispenser, her fra SCA Tork under ISSA/Interclean i 2014.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Foran den kommende renholds­messen Pulire i Italia, 19.-21. mai, uttaler Toni D'Andrea i selskapet Afidamp seg om mulig­hetene ved «Internet of Things», ofte forkortet IoT:

IoT vil endre samarbeidet mellom produsenter, leverandører og brukere ved at alt kobles tettere sammen.

Fysiske enheter kobles i dag til internett over en lav sko. For å gjøre hverdagen enklere og smartere – både for privat­personer og i nærings­livet. Dette vil gjøre et grundig inntog også i renholds­bransjen, catering, facility management og andre tjenester.

Teknisk sett er IoT et data­nettverk mellom fysiske enheter («ting») som inneholder elektronikk, program­vare, sensorer og nettilgang. Et enkelt eksempel er en håndtørk­dispenser som varsler før den går tom for papirtørk.

Målet er å gi en merverdi ved å utveksle data med produsenten, brukeren og/eller andre tilkoblede enheter. Hver enhet her en unik identitet på internett, slik at andre kan kommunisere direkte med den.

Målet med IoT er imidlertid å tilby egenskaper og tjenester som strekker seg lenger enn ordinær maskin-til-maskin-kommunikasjon.

Hvor veien går videre, er det trolig ingen som har oversikt over. Men bare det at Italias største renholds­messe nå setter temaet høyt på dagsorden, gir en pekepinn på hvordan bransjen dette kan slå inn i bransjen. Selv for kun ett år tilbake, på den store ISSA/Interclean i Amsterdam, opplevde jeg at avstanden var stor mellom utstillere med IoT-lignende produkter.

Kilde: The internet of things - a new revolution for the cleaning industry?

Powered by Labrador CMS