Kofa saksbehandlingstid 2014
Kofa saksbehandlingstid 2014

Raskere saksbehandling hos KOFA

I år etter år har Klage­nemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) hatt lang saks­behandlings­tid. Det er gjort en kraft­innsats for å redusere restansene og alle nye saker behandles nå innen tre måneder. I 2014 gjaldt seks av sakene renholds­tjenester.

Publisert

I 2014 ble det totalt behandlet 276 saker. I 90 av dem kom KOFA til at det hadde skjedd regel­brudd i anskaffelsen. I 99 saker kom KOFA til at det ikke hadde skjedd regel­brudd. 75 saker ble avvist og 12 ble trukket av klager.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

KOFAs årsrapport viser videre at seks av de behandlede sakene var relatert til renholds­anskaffelser. I én av dem ble det vurdert at det hadde skjedd regel­brudd.

Ingen anskaffelser av vaskeri­tjenester ble behandlet i 2014.

Saks­behandlings­tid hos det offent­lige klage­organet KOFA. Grafikk etter KOFA.

Fall i antall klager

Økningen av klage­gebyrene og bortfall av KOFAs mulighet til å ilegge overtredelses­gebyr ved ulovlige direkte anskaffelser førte til et kraftig fall i antall klager.

Toppen var 407 klagesaker i 2010, mens det i 2014 var 131. Høsten 2013 behandlet klagenemnda saker som var over to år gamle.

Høsten 2013 startet så Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) et intensivert arbeid for å få orden på saksbehandlings­tiden. Med ekstra­bevilgning fra Nærings- og fiskeri­departementet ble det mulig å ansette flere saksbehandlere i KOFAs sekretariat.

Må behandle raskt for å være troverdige

– Det er helt avgjørende at KOFAs avgjørelser kommer raskt og er av god kvalitet. Det er viktig for partene som har saker hos oss og generelt for KOFAs legitimitet. Formålet med opprettelsen av KOFA var at nemnda skulle være et effektivt tvisteløsnings­alternativ til de ordinære domstoler. Det er ikke tilfellet når KOFA bruker over to år på å komme med sin avgjørelse, sier direktør og sekretariats­leder i KOFA, Erlend Pedersen.

Hjelpen fra departementet og en enorm ekstrainnsats både fra nemndas medlemmer og de ansatte i sekretariatet har bidratt til at KOFA nå har nådd sitt saks­behandlingsmål.

Dette betyr at nye saker skal behandles innen tre måneder. Prioriterte saker, der oppdrags­giveren avventer kontrakts­inngåelse, skal fremdeles behandles innen to måneder. Dette er nødvendig for at KOFA skal oppfattes som det effektive tvisteløsnings­alternativet klagenemnda skal være.

– Vi vet at det er viktig med en effektiv prosess både for de som klager og de som er innklaget. Dette kan nå forventes. Når målet om saksbehandlingstid nå er nådd, er det neste målet å beholde den korte saksbehandlings­tiden. Det krever at KOFA-sekretariatet til enhver tid er tilstrekkelig bemannet, da vi ser at det er dette som er helt avgjørende for å sikre at KOFA har en kort saksbehandlingstid, sier Pedersen.

Kilder:

KOFA kutter saksbehandling til tre måneder

Søkbar oversikt over KOFAs behandlinger

Powered by Labrador CMS