Intellibot sweeper scrubber
Intellibot sweeper scrubber

Er robotisering fremtiden?

Etter at en av de store euro­peiske produ­sentene av renholds­utstyr, Diversey Care, i april kjøpte opp et amerikansk robotiserings­selskap, må vi forvente at auto­mati­seringen vil skyte fart. Les her hva Diversey selv tror om frem­tiden.

Publisert

Vi må forvente at vaske­robotene blir mer utbredt fremover. Bildet viser en gulv­vaske­robot fra Intellibot Robotics.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Mange leste sikkert vår notis 17. april om at Sealed Air / Diversey Care kjøper deler av den amerikanske bedriften Intellibot Robotics, som utvikler gulv­vaske­roboter.

I en blogg hos fagbladet European Cleaning Journal skriver Ilham Kadri, leder for Diversey Care, om årsakene til oppkjøpet:

– Årsaken er enkel: Vi ønsker å kombinere vår egen ekspertise og globale rekke­vidde med Intellibots teknologi innenfor kunstig intelligens.

– Dette vil bidra til å frem­skynde utviklingen av robotiserte gulv­vaske­maskiner, og i neste omgang øke produk­tiviteten i renholds­bransjen.

Kadri kom inn i renholds­bransjen for to år siden og ble over­rasket over hvor lite utbredt teknologi er sammen­lignet med f.eks. bil­industrien.

– I dag blir ulike typer roboter stadig vanligere både blant privat­personer og i profesjonell bruk. En fersk rapport i Business Insider anslår at roboter vil omsette for 1,5 milliarder US dollar innen 2019.

– Rapporten sier videre at robotene vil kunne grupperes i tre hoved­kategorier: renhold / vedlike­hold, tele­kommunikasjon og hjemme­under­holdning.

Fordelene, mener hun, med å la roboter ta gulv­renholdet er at det frigjør oss fra manuelt arbeid, reduserer lønns­kostnader og øker produk­tiviteten. Én medarbeider kan med letthet styre flere gulv­roboter samtidig, fordi de har tilstrekkelig inne­bygget intelligens til å kunne rengjøre på egen hånd.

I Norge er det Lilleborg Profesjonell som er Sealed Air/Diversey Cares representant. Dermed vil det være Lilleborg Profesjonell som etter hvert står for lanseringen i Norge.

Kilde: Robotics - the future of cleaning?

Powered by Labrador CMS