Atil årsrapport 2014 kort

Aktivt arbeidstilsyn i 2014

Arbeids­tilsynet gjennom­førte 1386 tilsyn i renholds­næringen i 2014. De ble gitt pålegg hos 75 prosent av de bestillerne som hadde fått tilsyn, og 74 prosent av de godkjente renholds­bedriftene som hadde fått tilsyn.

Publisert

Arbeids­tilsynets års­rapport for 2014.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Også i 2014 har Arbeids­tilsynet hatt et sær­skilt søke­lys på næringene bygg og anlegg, helse- og sosial, renhold og nye i arbeids­livet.

Dette er alle fler­årige satsinger og en del av Arbeids­tilsynets strate­giske plan for perioden 2013-2016.

Det ble gjennom­ført 1386 tilsyn i renholds­næringen i 2014. Av disse var 1086 forhånds­meldt og 300 uanmeldt.

Antall gjennomførte tilsyn med renholds­bransjen i 2014. Ill.: Arbeidstilsynet

Bakgrunnen for satsingen er at renholds­næringen har flere dokumenterte utfordringer, særlig organisatoriske arbeids­betingelser, samt ergonomisk og kjemisk eksponering:

  • Det er vanlig med alenearbeid, og det rapporteres om høy forekomst av arbeids­relaterte helseplager og sykefravær.
  • Deler av bransjen består av useriøse virksomheter, organisasjons­graden er lav. Særlig uten­landske arbeids­takere arbeider under ulovlige og uverdige lønns- og arbeidsvilkår og blir utsatt for sosial dumping.
  • Gjennom satsingen skal Arbeids­tilsynet bidra til at arbeids­takere i renholds­næringen får lovlige lønns- og arbeids­betingelser, og at arbeids­relaterte belastninger som fører til helseplager reduseres.
  • Et annet mål er å bidra til at virksom­hetene legger til rette for mer inkluderende arbeids­plasser som kan føre til reduksjon i sykefraværet i næringen.

Hovedtema for satsingen er godkjennings­ordningen for renhold og de kravene som stilles for å bli en godkjent renholds­virksomhet.

Kilde: På jobb for et godt arbeidsliv!

Powered by Labrador CMS