Renholder hotell cb4844687 kvad
Renholder hotell cb4844687 kvad

Still arbeids­miljø­krav ved innkjøp!

I Norge vektes renholds­anbud ofte 100 prosent etter pris. Det øker mulig­heten for useriøs behandling av arbeids­takerne. Still heller krav til arbeids­miljøet!

Publisert

Å vekt­legge 100 prosent etter pris medfører 0 prosent vekt­legging av at vi skal ha et seriøst arbeidsliv. (Ill.foto av renholder: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

En undersøkelse som er gjort for det svenske Arbets­miljö­verket (tilsvarer vårt arbeidstilsyn) viser at tjeneste­tilbyderen ivaretar sikkerhet og helse på en bedre måte dersom det stilles tydelige arbeids­miljø­krav allerede i utlysning av anbud.

– Vi mangler i dag lovkrav som tar hensyn til arbeids­miljøet for dem som utfører tjenester etter anbud. Forskningen viser at dette forvansker arbeids­miljø­arbeidet, blant annet på grunn av manglende kunnskaper og utilstrekkelig veiledning, sier Johan M. Sanne ved IVL Svenska Miljö­institutet.

Han har forfattet rapporten «Upphandling och arbetsmiljö(arbete)», som baserer seg på ialt 42 studier. De fleste av disse handler om arbeids­ulykker innenfor bygg og anlegg, transport og renhold. Derimot er det få studier som har sett på lang­siktig helse­risiko i helse og omsorg.

Kilde: Ställ arbetsmiljökrav vid upphandling

Powered by Labrador CMS