SITS arbeidsmiljøpris
SITS arbeidsmiljøpris

Rent bord til renhold

Gjennom sitt fokus på inklu­derende arbeids­liv, deres sterke jobb­engasjement og dyrkingen av egen yrkes­stolthet mottok Kathe Dyrset arbeids­miljø­prisen 2014 på vegne av renholderne i Skatte­etatens IT- og service­partner (SITS).

Publisert

Renholds­avdelingen i Skatte­etaten ble 4. juni tildelt etatens arbeids­miljø­pris.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dedikerte medarbeidere: Renholderne i SITS har aktivt jobbet med fysiske og psyko­sosiale tiltak for å øke medarbeider­tilfredsheten og jobb­engasjementet i miljøet. Her er deler av renholds­miljøet på Helsfyr, Ubon Rovold, til høyre for henne Aroon Kirakiat, bak til venstre for Ubon er Nipaporn Phokao, Paicit Kringlen, Wilaiwan Detnoi og Suriya Østeby. Foto: Kathe Dyrset, SITS

– Det er en stor aner­kjennelse og et privi­legium å kunne motta denne prisen på vegne av mine ansatte. Det at omgivelsene våre har lagt merke til det vi arbeider for, er en bekreftelse på at vi gjør noe riktig, forteller Kathe Dyrset, under­direktør på renhold hos SITS.

Med seg til å ta imot prisen hadde hun med­arbeider Suriya Østeby, som har over 30 års arbeids­erfaring som renholder i etaten.

– Da Kathe fortalte meg at vi hadde vunnet denne prisen ble jeg rørt til tårer. Det ligger mye arbeid og et enga­sjerende og invol­verende lederskap bak, forteller Østeby.

Motivasjon og engasjement

Mottok pris: På vegne av renholderne i SITS mottok Suriya Østeby og Kathe Dyrset Skatte­etatens arbeids­miljø­pris 2014. Her sammen med pris­utdeler Lise Sannerud, HR-direktør i Skatte­direktoratet (til venstre). Foto: Sara Katrine Olsen (Skatt nord)

Skatteetaten har ca. 6500 ansatte og deler hvert år ut en arbeids­miljø­pris.Prisen har som mål å synlig­gjøre godt et helhetlig og systematisk arbeid for et best mulig arbeids­miljø, og inspirere flere til å fremme positive tiltak. Til sammen var det nominert åtte kandidater til arbeids­miljø­prisen.

Årets nominerte utmerket seg på hver sin måte innenfor HMS og inkluderende arbeids­liv, men til slutt falt juryens dom på renholds­miljøet i SITS. Avdelingen har 33 renholdere og er representert på 23 lokasjoner rundt om i landet.

– Enheten har vist hvordan en med motivasjon og engasjement klarer å kombinere både økt effektivitet, medarbeider­tilfredshet og økt nærvær på samme tid. At medarbeider blir sett og hørt har vært en forutsetning for det gode forbedrings­arbeidet og utviklings­arbeidet som er gjort, uttalte Lise Sannerud, HR-direktør i Skattedirektoratet under pris­utdelingen på Skatte­etatens plan­konferanse i Tromsø.

Økt effektivitet og stolthet

Renholdsmiljøet i SITS med Kathe Dyrset i spissen har i de senere årene hatt et sterkt fokus på arbeids­miljøet og har utvist særlig ansvar og bevissthet på HMS i sitt arbeid innenfor både fysiske og psyko­sosiale tiltak. Da etatens lokaler på Helsfyr sto ferdig fikk miljøet en skikkelig prøvelse, da ble det 25 prosent mer å vaske for de ansatte.

– Medarbeiderne klarte å stå i oppgaven til tross. Det bidro til mestrings­følelse som gjorde at ærgjerrig­heten og stolt­heten i miljøet vokste, forteller Dyrset.

Særlig sistnevnte var noe Kathe så behovet for å gjøre noe med, da hun kom til Skatte­etaten for nærmere tre år siden. Derfor igangsatte hun flere tiltak for å øke tilfreds­heten og jobb­engasje­mentet i miljøet.

– Mine ansatte er en gruppe dedikerte medarbeidere som er opptatt av å levere. De forventer slett ingen oppmerk­somhet, da de «bare gjør jobben sin». Det å føle seg sett og ivare­tatt mener jeg er grunn­pilarer i et godt arbeidsmiljø, sier Dyrset.

Målrettet arbeid

Et privilegium: – Dette er en bekreftelse på at vi gjør noe riktig, forteller Kathe Dyrset, under­direktør på renhold hos Skatte­etatens IT- og service­partner. Foto: Tom Eliassen, SKD

Det er SITS-SAMU (etatens arbeids­miljø­utvalg) som har nominert årets vinner. I sin nominasjon legger de særlig vekt på at lederen av enheten gjennom tett oppfølging og dialog med sine med­arbeiderne har utvist en helse­fremmende lederstil, der fokuset har vært:

Hva skal til for at medarbeidere lykkes?

I løpet av to år har dette blant annet bidratt til å halvere syke­fraværet i enheten. Miljøet har også arbeidet aktivt med fore­byggende tiltak og tilrette­legging av den fysisk krevende arbeids­hverdagen, og har gjennom støtte­funksjoner og faglige rådgivere hatt opplæring innen ergonomi for å se hva som kunne gjøres for å avlaste medarbeidernes hverdag.

– Nylig har vi investert i topp moderne vaske­utstyr som skal lette arbeids­hverdagen for renholderne. Vår målsetting er å bli de beste i offentlig sektor på vårt område, det å motta denne prisen er et av de første stegene på veien dit, avslutter Dyrset.

Vinneren av Skatte­etatens arbeids­miljøpris mottar 25 000 kroner.

Powered by Labrador CMS