NVK logo liten
NVK logo liten

Nye vaskeri­standarder fra NVK

Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn har gjennom­ført endringer i sin bransje­standard for vaskerier.

Publisert

Endringene er gjort med bakgrunn i det siste årets erfaringer fra kontroll og revisjon. De berører kapitlet om ekstern revisjon.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nye utgaver av bransje­standardene fra mai 2015 kan lastes ned fra NVKs hjemme­side, under Bransjestandarder.

Dette er endret:

Kapittel 9.5.1 (helse)/ 8.6.1 (næringsmiddel):

  • Erstattet grense­verdier med tiltaks­verdier, dvs. at vaskeriene må utføre korrigerende tiltak når tiltaks­verdien overskrides. Det er dette som skjer i praksis per i dag.
  • Fjernet at avvik på tiltaks­verdier er kritiske eller alvorlige avvik. Det blir opp til kontroll­organet å avgjøre. Med det gamle systemet ville 2 avvik på pakket tøy med 25 cdu/dm2 gitt kritisk avvik, mens 1 avvik på 25 cfu/dm2 ikke ville gitt avvik.
  • Samtidig fjernet 9 av 10 regelen på pakket tøy og erstattet den med gjennomsnitt.
  • Slått sammen tabell 4+5, ettersom det ikke skilles på kritiske og alvorlige avvik.

Kapittel 9.8 (helse)/ 8.9 (næringsmiddel):

  • Laget litt bredere spekter på karakter­vurderingen, for å gjøre det litt mindre «tilfeldig» om et vaskeri får karakteren B eller C.
  • Flere alvorlige avvik som må til for å ikke bli godkjent.
  • 2 år mellom revisjon dersom et vaskeri får A, maks. 10 mindre avvik.
  • Forenklet systemet, slik at objektive bevis er ok også ved karakteren C.
  • Ny revisjon ved ikke godkjent.
  • Ikke godkjent ved 2. revisjon medfører at vaskeriet mister godkjenning og må vente til neste kalenderår før ny revisjon.

Grenseverdier er fjernet i hele dokumentet, endret til tiltaksverdier.

Kilde: Nye utgaver av bransjestandardene

Powered by Labrador CMS