Veileder anskaffelser

Enklere regler for anskaffelser

Fra 1. juli blir det enklere å foreta offentlige anskaffelser. Blant annet unntas anskaffelser under 100 000 kroner fra regel­verket.

Publisert

Den nye veilederen for offentlige anskaffelser, gjeldende fra 1/7-2015. (Faksimile fra Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Dårlige offentlige innkjøp koster både staten og nærings­livet dyrt. Nå innfører vi enklere og bedre regler, sier nærings­minister Monica Mæland.

– Det offentlige kjøper inn for rundt 400 milliarder kroner årlig. Vi ønsker at så mange som mulig forstår og kan delta i konkurranser om offentlige kontrakter, sier Mæland.

De viktigste forenklingene:

  • Anskaffelser under 100 000 unntas fra anskaffelses­regelverket.
  • Reglene om lukking og merking av tilbud oppheves.
  • Plikten til å kreve HMS-erklæring oppheves.
  • Grensen for å kreve skatteattest økes fra 100 000 til 500 000 kroner.

Endringene trer i kraft 1. juli 2015.

De særnorske reglene gjelder for offentlige kontrakter under 1,55 millioner kroner for varer og tjenester (1 million kroner for statlige myndigheter).

Kilde: Nye og enklare reglar for anskaffingar

Ny veileder for åpne spesifikasjoner i offentlige konkurranser

Powered by Labrador CMS