Arbeidsmiljøforskrift engelsk

Arbeids­miljø­forskriftene er nå å få på engelsk

Arbeids­tilsynet har oversatt de seks arbeids­miljø­forskriftene til engelsk.

Publisert

Seks viktige forskrifter er nå tilgjengelige på engelsk (Faksimile fra Arbeidstilsynet).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Selv om det kanskje reduserer behovet for å lære seg norsk og dermed strider litt mot integrerings­tanken, kan det likevel være nyttig at Arbeids­tilsynet nå har oversatt disse forskriftene til engelsk.

Alle de seks forskriftene kan lastes ned gratis fra www.arbeidstilsynet.no på linken gitt nedenfor. Her er en oversikt over norske og engelske navn:

  • «Forskrift om organisering ledelse og medvirkning» (701-ENG Regulations concerning Organisation, Management and Employee Participation)
  • «Arbeidsplassforskriften» (702-ENG The Workplace Regulations)
  • «Forskrift om utførelse av arbeid» (703-ENG Regulations concerning the Performance of Work)
  • «Forskrift om tiltaks- og grenseverdier» (704-ENG Regulations concerning Action and Limit Values)
  • «Produsentforskriften» (705-ENG The Producer Responsibility Regulations)
  • «Forskrift om administrative ordninger» (706-ENG Regulations concerning Administrative Arrangements)

De engelske oversettelsene er uoffisielle, i den betydning at eventuell uenighet skal avgjøres ut fra den norske teksten.

Arbeidsmiljøforskriftene på engelsk

Arbeidsmiljøforskriftene på norsk

Powered by Labrador CMS