NVK logo liten

To nye vaskerier er godkjent etter helse­standard

Nor Tekstil AS avd. Bergen og Mona Vekst AS er god­kjent i hen­hold til bransje­standarden «Smitte­vern for vaskerier som behandler tekstiler til helse­institusjoner:2015».

Publisert

Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn (NVK) har gjennom­ført ekstern revi­sjon på de to vaskeri­ene i hen­hold til krav i bransje­standardens kapittel 9.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Godkjenningen viser at vaskeriene har et vel­funge­rende kontroll­system for hygiene­kvalitet og tilfreds­stiller de mikro­biologiske og tekniske hygiene­kravene i bransje­standarden.

Nor Tekstil AS avd. Bergen er for øvrig det første vaskeriet som får karakteren A.

NVK er en frivillig medlems­basert organi­sasjon for norske vaskerier og tilbyr kontroll/tilsyn i sam­arbeid med vaskeri­ene for å ivareta intern kontroll og å sikre produkt­enes kvalitet. Vaskerier som velger å være medlem er pålagt å oppfylle de til enhver tid gjeldende prosess­tekniske og hygieniske krav i Teknisk Protokoll.

Kilde: Flere vaskerier godkjent iht. bransje­standarden for helse

Powered by Labrador CMS