offentlig-godkjent

Skal evaluere god­kjennings­ordningen

Regjeringen vil bruke 1,5 millioner kroner på å evaluere god­kjen­nings­ordningen for renholds­bransjen.

Publisert

Regjeringen ønsker å eva­luere om god­kjen­nings­ord­ningen virke­lig tjener til å redu­sere arbeids­livs­krimi­nalitet og om det bør iverk­settes nye tiltak.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er NHO Service som melder dette.

I oppdraget, som er lagt ut på anbud via Doffin, heter det blant annet:

«I henhold til regjeringens politiske plattform og strategi mot arbeidslivs­kriminalitet skal det igang­settes en evaluering av tiltak mot uakseptable lønns- og arbeids­vilkår og vurderes eventuelle nye tiltak.

Som ledd i dette vil Arbeids- og sosial­departementet sette i gang en evaluering av om godkjennings­ordningen i renholds­bransjen oppfyller sitt formål».

Frist for å levere inn anbud er 11. september

Kilde: Evaluerer godkjenningsordningen

Bakgrunn: Alle renholds­virksomheter har fra 1. september 2012 måttet ha godkjenning av Arbeids­tilsynet for å kunne drive lovlig. Det er forbudt å kjøpe renholds­tjenester fra virksom­heter som ikke er godkjent.

"

HMS-kort for renholds­bransjen.

Godkjennings­ordningen har også krav om at alle arbeids­takere i godkjente renholds­virksom­heter skal bære et identitets­kort (HMS-kort) på jobben.

I Arbeidstilsynets renholds­register kan du finne renholds­virksomheter som er godkjent eller som har søknad under behandling.

Mer om godkjennings­ordningen hos Arbeids­tilsynet.

Powered by Labrador CMS