Sprayflaske
Giftig­heten av et produkt avhenger mye hvilket oppløsnings­middel som er brukt, opp­lyser de danske forskerne.

Impregnerings­spray kan skade lungene

Spray­produkter for impreg­nering eller over­flate­behand­ling kan være farlige for lungene. Men det er stor forskjell på hvor giftige produkt­ene er, viser dansk forskning.

Publisert

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Neste gang du hiver deg på spray­flaska for å impreg­nere eller over­flate­behandle, tenk deg om en ekstra gang, anbefaler senior­forsker Søren Thor Larsen ved Det Nationale Forsknings­center for Arbejds­miljø (NFA).

– Ny forskning viser nemlig at inn­ånding av slike produkter kan forgifte lungene. Derfor bør man ha respekt for dem, sier han.

Vannsprut fra sprayflaske
Det er stor forskjell på giftig­heten i spray­produkter for impreg­nering.

Han har sammen med en gruppe forsker­kolleger gjennom­ført prosjektet «Luftvejs­effekter af spray­produkter til overflade­behandling og imprægnering», som har fått støtte av det danske Arbejdsmiljø­forsknings­fonden.

– Den typen spray­produkter vi har undersøkt er beregnet til å gi over­flaten av ulike materialer, for eksempel tekstiler, lær og glass, en vann- og smuss­avvisende overflate. Produktene brukes derfor både på arbeids­plasser og i private hjem, sier Larsen.

Kan gi forgiftning

– Forskningen viser at det kan oppstå høye konsent­rasjoner av små, giftige partikler i luften, særlig hvis du bruker spray­produktene innendørs i dårlig ventilerte lokaler. Hvert år rapporteres det flere tilfeller av forgiftning, forteller Larsen.

Symptomer på forgiftning kan være kraftig hoste, åndenød og trykk i brystet. I mer alvorlige tilfeller kan produktene gi kjemisk lunge­betennelse og delvis sammen­klappede lunger. Det skyldes at de giftige spray­produktene skaper fysiske endringer i lungens overflate, slik at det blir vanskelig å trekke pusten.

Gå utendørs eller bruk maske

– Dersom det er mulig, bør du gå ut for å bruke produktene, eller alternativt bruke maske og sørge for god ventilasjon.

– Men du bør også overveie hvordan du påfører produktet. Det er viktig å begrense spredningen til luft, ved å påføre dem på en måte som forstøver minst mulig, sier han.

Forbudsskilt med sprayflaske
Prøv å unngå forstøving av kjemiske produkter.

Stor forskjell på giftighet

Det viser seg å være stor forskjell på hvor giftige produktene er.

Forskerne har funnet ut at risikoen for forgiftning avhenger av produktets kjemiske sammen­setning, samt hvordan produktet blir påført.

– Giftigheten av et produkt avhenger i høy grad av hvilket oppløsnings­middel som er brukt. Ved å skifte ut et oppløsnings­middel med et annet, kan et giftig produkt bli mindre giftig.

– Vi håper derfor at kunnskap fra dette prosjektet kan bidra til at kjemiske produkter kan frem­stilles på en måte som kombinerer høy effektivitet og lav giftighet, sier Søren Thor Larsen.

Gode råd når du bruker spray­produkter til impregnering

  • Prøv å unngå forstøving av kjemiske produkter.

  • Hvis mulig, gå utendørs.

  • Start ventilasjonen eller sørg for god utlufting.
  • Bruk åndedretts­vern og hansker.
  • Begrens spredningen til luften mest mulig.

Kilde: Sprayprodukter til imprægnering kan skade lungerne (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø)

Powered by Labrador CMS