Renholder senior stress cb3936229

Fleksibel arbeidstid gavner eldre arbeids­takere

Mer fleksibel plan­legging av arbeids­tiden kan gi eldre med­arbeidere et lengre arbeids­liv, vurderer finsk forsker.

Publisert

Mer fleksibel arbeidstid kan bidra til at medarbeiderne står lengre i jobb (ill.foto: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Bedre tilrette­lagt skift­arbeid, mer deltids­arbeid og større inn­flytelse på egen arbeids­tid kan bidra til å beholde seniorene lengre i yrkeslivet, mener Mikko Härmä, professor ved det finske arbeids­miljø­instituttet FIOH.

Påvirkes forskjellig

Medarbeidere med noen år på baken lider oftere av søvn­mangel, er oftere morgen­mennesker og har mer bruk for å restituere seg etter arbeid enn yngre kolleger.

Nattarbeid påvirker dem på en annen måte, f.eks. sover de kortere tid dagen etter nattarbeid.

Andre faktorer, som manglende innflytelse på egen arbeidstid og smerter i muskler og ledd, øker risikoen for førtids­pensjonering.

Tre tilpasninger

Mikko Härmä peker på tre måter å tilpasse arbeids­tiden på, som potensielt har en positiv effekt på eldre arbeids­takere:

  • Eldre medarbeidere plages mindre av hurtig, forlegns roterende skiftarbeid, dvs. der de arbeider dag, kveld, natt, dag, kveld, natt, fri, fri, enn andre former for skiftarbeid.
  • Kortere arbeidstid, deltidsarbeid og delvise sykemeldinger har en positiv effekt på eldre arbeids­takeres helse. Færre timer på jobb minsker den fysiske arbeids­byrden, noe som kan gavne medarbeidere med fysiske utfordringer.
  • Økt innflytelse på egen arbeidstid og mer fleksibel planlegging av arbeids­tiden ser ut til å være en av de beste måtene å understøtte eldre medarbeideres arbeidsevne.

Kilde: Fleksibel arbejdstid gavner ældre arbejdstagere

Powered by Labrador CMS