Renholder tekstil sengetøy cb4844665 kvad
Renholder tekstil sengetøy cb4844665 kvad

Tjenester kan bli dyrere uten forhånds­kunn­gjøring

Innkjøps­kostnadene kan skyte i været dersom offent­lige virksom­heter ikke publiserer sine inn­kjøps­planer i god tid. Det hevder en av de store tjeneste­leve­ran­dørene, ISS.

Publisert

Når tjenestene kjøpes inn med flere års mellom­rom, kan det gi inn­kjøperen liten for­tro­lig­het med renholds­behovet. (Ill.foto av renholder: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Regel­verket i Norge tilsier at veiledende kunn­gjøringer kan benyttes til forhånds­kunngjøring ved innkjøp av tjenester. Det er imidlertid ingen plikt.

Ifølge det offentlige nettstedet Anskaffelser.no viser det seg at veiledende kunn­gjøring benyttes i liten grad.

Informasjon om planer kommer heller via leverandør­møter eller publisering på egne nettsider. Derimot brukes veiledende kunn­gjøring en god del til å kutte tidsfrister, innhente informasjon eller starte dialog med markedet.

Ønsker å planlegge bedre

Leverandør­markedene setter stor pris på å få kjennskap til hvilke planer de offentlige virksom­hetene har i god tid før selve kunn­gjøringen for den konkrete kontrakten kommer.

Blant fordelene er at de får bedre tid til å planlegge sine tilbud, disponere arbeids­stokken og gjennom­føre dialog før konkurransen tar til.

I Danmark har statlige virksomheter i tre år hatt plikt til å legge ut sine innkjøps­planer på udbud.dk. En under­søkelse som Dansk Industri nylig gjennom­førte, viste imidlertid at bare tre av 20 departe­menter hadde etterlevd kravet.

Kan bli dyrere

I en kommentar sier tjeneste­leverandøren ISS i Danmark at det å la være å kunngjøre sin planer, kan fordyre statens innkjøps­priser. ISS leverer årlig opp mot 150 pristilbud på ulike offentlige oppgaver, til millioner av kroner.

Jens Boe Jacobsen, avdelings­sjef hos ISS i Danmark, sier det slik:

– Når myndig­hetene kjøper ytelser, som for eksempel renhold, skjer det som regel med års mellomrom. Det kan medføre en manglende fortro­lighet på området. Hvis det legges flere krav enn nødvendig i anbuds­utlysningen, blir ytelsen dyrere enn nødvendig, fordi prisen jo stiger jo flere krav leve­randøren må forholde seg til. Når anbudet skrus sammen på riktig måte, får man mest for pengene, sier Jacobsen.

Kilder:

Kan bli dyrere uten forhåndskunngjøring

ISS: staten risikerer for høje indkøbspriser

Powered by Labrador CMS